In memoriam: Albert Klooster

Op vrijdag 25 januari 2013 is Albert Klooster overleden. Met een onderbreking vanwege werk in de gemeentepolitiek is Albert vele jaren actief geweest voor de Fietsersbond in de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. Als inwoner van Woubrugge was hij onze contactpersoon in de gemeente Jacobswoude en later, na de fusie met Alkemade, de gemeente Kaag en Braassem.

De inbreng van Albert beperkte zich niet tot zijn eigen gemeente. Hij dacht ook mee over Alphense fietszaken. En als `buitengebiedman' zette hij zich in bij knelpunten voor fietsers in de andere kleinere gemeenten in de afdeling. Een voorbeeld hiervan was een gevaarlijk flexibel paaltje in Vrouwenakker. Alberts foto hiervan werd door diverse media overgenomen, en het paaltje is vervolgens door de wegbeheerder verwijderd.

Eind 2009 vatte Albert het idee op om een knelpuntennota voor de gemeente Kaag en Braassem samen te stellen. Hij kreeg veel respons op zijn oproep om knelpunten voor fietsers te melden, zowel van leden als niet-leden van de Fietsersbond. Het was dan ook een grote klus om alle knelpunten te analyseren en te beschrijven, maar het resultaat mocht er zijn. In het voorjaar van 2011 konden we de knelpuntennota aanbieden aan de verantwoordelijke wethouder.

Het bleef niet bij het schrijven van een nota. Albert hield in de gaten dat er daadwerkelijk in Kaag en Braassem iets aan de knelpunten ging gebeuren. Hierbij werd hij ondersteund door andere fietsers in de gemeente. Uiteindelijk wist Albert zoveel mensen te mobiliseren dat er in de zomer van 2012 een eigen onderafdeling van de Fietsersbond voor de gemeente Kaag en Braassem kon worden opgericht. Albert werd hiervan de voorzitter.

Half december 2012 werden we opgeschrikt door het bericht dat Albert ernstig ziek was. Hij bleek een kwaadaardige tumor met uitzaaiingen te hebben. Al gauw werd duidelijk dat behandeling weinig zin zou hebben. Hoewel zijn toestand snel achteruit ging, was Albert nog wel in staat om het werk en het archief van `zijn kindje', de onderafdeling Kaag en Braassem, op een goede manier over te dragen. Op vrijdag 25 januari 2013 is hij op 69-jarige leeftijd overleden.

We hebben Albert leren kennen als een man die enthousiast en bevlogen opkwam voor de belangen van fietsers in onze afdeling. En niet minder belangrijk: het was bijzonder aangenaam om met Albert samen te werken, en met hem over fiets- en privézaken te praten. We zullen Albert missen. We wensen zijn vrouw Wil, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om met dit verlies om te gaan.


Laatste wijziging, 31 januari 2013 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn