Voorrang voor fietsers op Raoul Wallenbergplein

Het lijkt erop dat fietsers eindelijk de voorrang terugkrijgen op het Raoul Wallenbergplein in Alphen aan den Rijn. In mei 2013 noemt de gemeente dit namelijk een maatregel die ``op korte termijn'' kan worden genomen, en die wordt uitgewerkt in de `Realisatiestrategie' van de Structuurvisie Verkeer en Vervoer.

De Fietsersbond is uiteraard blij met deze beslissing. Wel zou het goed zijn om de rijbaanscheiding die plaatselijk is aangebracht tussen de twee stroken voor auto's te verhogen. In de huidige situatie kunnen automobilisten zonder veel hinder over de scheiding heenrijden.

In het voorjaar van 2010 heeft de gemeente nieuwe belijning aangebracht op het Raoul Wallenbergplein, het belangrijkste knelpunt in onze knelpuntennota voor Alphen aan den Rijn. Bepaalde delen van de binnenbaan van deze tweestrooksrotonde zijn nu alleen nog bestemd voor linksafslaand verkeer. Het idee achter deze maatregel leek ons goed: het verkeer op de rotonde zou er overzichtelijker door worden, en het zou iets langzamer moeten rijden. Auto's zouden de rotonde niet meer `recht' over kunnen steken. De rotonde zou hiermee veiliger worden voor de fietsers die de op- en afritten van de rotonde over willen steken.

Helaas werkte het in de praktijk minder goed. We hebben geconstateerd dat ook doorgetrokken lijnen massaal worden overschreden door de automobilisten. We hebben daarom begin juli 2010 een brief naar de gemeente Alphen aan den Rijn gestuurd, waarin we pleitten voor een verhoogde rijbaanscheiding.


Officieel is de verkeerssituatie op het Raoul Wallenbergplein gewijzigd met de nieuwe belijning, maar in de praktijk is er niet veel veranderd.

Naar aanleiding van onze brief is de gemeente ook gaan onderzoeken in hoeverre de belijning werkte. En vervolgens of het mogelijk is om dit te verbeteren met een vorm van verhoogde rijbaanscheiding. Op 24 februari 2011 ontvingen we bericht dat de gemeente aan ons verzoek tegemoet zou komen.

In het 2e of 3e kwartaal van 2011 zou er op twee plaatsen op de rotonde een verhoogde rijbaanscheiding worden aangelegd. De twee rijstroken zouden daar fysiek van elkaar gescheiden worden door een `ruggetje'. Hierdoor zou verkeer niet meer via de linkerrijstrook rechtsaf kunnen slaan naar de Prins Bernhardlaan, noch in noordelijke, noch in zuidelijke richting.

De Fietsersbond was verheugd dat de gemeente tot de conclusie was gekomen dat de belijning uit 2010 niet voldoende werkte. Met de verhoogde rijbaanscheiding zou de rotonde alsnog veiliger kunnen worden voor de fietsers (en ook voor het overige verkeer). Het knelpunt `Raoul Wallenbergplein' zou hiermee nog niet verleden tijd zijn (zo hebben de fietsers nog steeds geen voorrang), maar het zou wel minder erg worden.

Omdat er half oktober 2011 nog niets was gebeurd aan het Raoul Wallenbergplein, heeft de Fietsersbond ge-informeerd bij de gemeente. Gelukkig was er slechts sprake van uitstel van de plannen (vanwege de vele andere wegwerkzaamheden die in Alphen aan den Rijn plaatsvinden), en niet van afstel.

Begin mei 2012 is de verhoogde rijbaanscheiding alsnog aangebracht. Het was een kleinere verhoging dan we verwacht hadden, afgaande op wat je op andere tweestrooksrotondes ziet. De verhoging kan gemakkelijk overschreden worden. De praktijk leert dat de hobbel die je daarbij voelt niet bijzonder hinderlijk is. Er zijn dan ook nog genoeg auto's die zich weinig van de rijbaanscheiding aantrekken.

Ondertussen bleef de Fietsersbond elke gelegenheid aangrijpen om te pleiten voor voorrang voor fietsers op het Raoul Wallenbergplein. In september 2012 verspreidden we een persbericht, waarin we ons uitspraken voor voorrang voor fietsers op alle rotondes in de bebouwde kom.

Ook in onze reactie op de Ontwerp Structuurvisie Verkeer en Vervoer, in januari 2013, pleitten we hiervoor. In antwoord hierop (in mei 2013) noemt de gemeente de voorrang voor fietsers op het Raoul Wallenbergplein een maatregel die ``op korte termijn'' kan worden genomen, en die wordt uitgewerkt in de `Realisatiestrategie' bij de Structuurvisie. De maatregel ``sluit aan bij het voorstel om langzaam verkeer het primaat te geven in het gebied omsloten door de stadsring.''

De Fietsersbond is uiteraard blij met deze beslissing. Wel zou het goed zijn om de rijbaanscheiding tussen de twee stroken voor auto's te verhogen. Dan wordt het namelijk mogelijk om de rotonde als fietser echt veilig te passeren. (aangevuld, 28 augustus 2013)


Laatste wijziging, 29 januari 2014 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn