Ongelijkvloerse kruising Rietveldsepad - N11 veel slechter voor fietsers

De kruising van het Rietveldsepad met de N11 is veel slechter geworden worden voor fietsers. De veiligheid is achteruit gegaan doordat fietsers de nieuwe op- en afrit van de N11 moeten oversteken. Ook is de aansluiting met het Rietveldsepad aan de zuidkant van de N11 ongelukkig.

De kruising N11 - Goudse Schouw (voor auto's) is in het voorjaar van 2014 ongelijkvloers geworden. Rijkswaterstaat wil hiermee de veiligheid vergroten. De verkeerslichten die er waren gaven namelijk een risico op kopstaartbotsingen voor de auto's. Ook de doorstroming op de N11 wordt ermee bevorderd.

In de nieuwe situatie rijden auto's ter plaatse onder de N11 door om aan de goede kant van de N11 te komen. Het Rietveldsepad, dat parallel loopt aan de Goudse Schouw en dat ook door fietsers gebruikt wordt, ging altijd al met een tunnel onder de N11 door. Deze tunnel is verbreed en verdiept, zodat hij geschikt is voor grotere aantallen auto's. Direct naast deze tunnel is een aparte tunnel aangelegd voor het langzame verkeer: behalve fietsers ook voetgangers, snorfietsers, bromfietsers, skeeleraars en ruiters.

In eerste instantie was het overigens de bedoeling dat autobaan en fietspad onder de N11 in één tunnel zouden worden gelegd. Begin oktober 2012 werd duidelijk dat dit niet zou passen.


De oude tunnel in het Rietveldsepad (maart 2013).

Door de reconstructie moeten fietsers zowel de oprit van de N11 in de richting van Leiden, als de afrit uit de richting van Leiden oversteken. De Fietsersbond heeft geprobeerd om te voorkomen dat dit negatieve gevolgen voor de fietser zou hebben, op het gebied van veiligheid en snelheid van de fietsroute. We hebben daarom al in februari 2011 een brief naar de gemeente gestuurd, waarin we een aantal maatregelen voorstelden om de route veilig en aantrekkelijk voor fietsers te houden. Een belangrijke suggestie was om de oversteken van de oprit en afrit met fietsvriendelijke verkeerslichten te regelen.

Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn het nieuwe bestemmingsplan voor deze kruising vastgesteld. Wel kreeg wethouder Kees van Velzen de opdracht van de raad om te onderzoeken of de oversteken van de oprit en afrit van de N11 veiliger konden worden voor fietsers en voetgangers. In reactie hierop hebben wij op 13 februari 2012 een nieuwe brief naar de gemeente gestuurd, dit keer rechtstreeks aan de wethouder.

In juli 2012 ontvingen we de uitkomst van het onderzoek naar een veiliger oversteek. Die hield in dat de oversteken van de oprit en afrit zouden worden aangelegd op drempels met haaientanden, waarbij fietsers en voetgangers voorrang krijgen. Verkeerslichten kwamen er niet, want die worden in vergelijkbare situaties alleen gebruikt als fietsers en automobilisten slecht zicht op elkaar hebben.

De Fietsersbond is blij dat de fietsers voorrang krijgen bij het oversteken van de oprit en afrit van de N11, en dat de oversteken op drempels met haaientanden worden aangelegd. We zijn echter bang dat dit niet veilig genoeg is. De drempels zouden (zoals gebruikelijk in Alphen aan den Rijn...) niet zo hoog worden, zodat het snelheidsremmende effect klein is. Toen we in maart 2014 bij de werkzaamheden gingen kijken, viel ons bovendien op hoe dicht de oprit en afrit van de N11 bij de N11 zelf kwamen te liggen. Fietsers die uit de tunnel onder de N11 komen, worden daardoor pas laat gezien door de automobilisten, met name aan de zuidkant van de N11, bij de afrit uit de richting Leiden. Dat is niet goed voor de veiligheid.

In eerste instantie was de situatie nog erger dan al gepland. Toen de ongelijkvloerse kruising in mei 2014 werd opgeleverd, bleken er helemaal geen drempels op de afrit uit de richting Leiden en de oprit in de richting Leiden te liggen. Er was alleen belijning aangebracht, die de indruk van drempels wekten. Ook bewoners van het Rietveldsepad vonden dit zeer gevaarlijk.


Slecht zicht vanaf afrit uit richting Leiden op de fietstunnel (juni 2014).

Vooral aan de zuidkant van de N11, bij de afrit uit de richting van Leiden is het zicht van auto's op de fietstunnel slecht. Aan de noordkant van de N11, bij de oprit in de richting van Leiden, is het minder erg. Daar staat ook nog een bord met adviessnelheid 30 km/h, vanwege de bocht die auto's daar moeten maken. Reden voor ons om opnieuw een brief naar de gemeente te sturen.


Adviessnelheid 30 km/h bij oprit in richting Leiden (juni 2014).

Al vrij snel kregen we vervolgens te horen dat er iets misgegaan was: de aannemer had verzuimd de drempels aan te leggen. Dat is vervolgens alsnog, op 30 juni 2014, gebeurd. Helaas zijn het geen 30 km drempels geworden, maar `50 km drempels, met de helling van een 30 km drempel.' Het is beter dan niets, maar toch hadden we liever echte 30 km drempels gezien.

Ongelukkige aansluiting fietstunnel op Rietveldsepad

In het voorjaar van 2013, toen de plannen in meer detail werden uitgewerkt, hebben we nog eens ge-informeerd naar de aansluiting van het fietspad op het Rietveldsepad, ten zuiden van de N11. Om een soepele aansluiting mogelijk te maken, pleitten we voor een speciale fietsbrug over de sloot die daar parallel aan de N11 loopt. Het fietspad zou dan verderop naar het zuiden aansluiten op het Rietveldsepad. Extra voordeel zou zijn dat deze aansluiting verder weg zou liggen van de afrit en oprit van de N11. De hele verkeerssituatie zou daardoor een stuk overzichtelijker worden.

In reactie hierop liet de gemeente ons, in juni 2013, echter weten dat deze extra brug ``niet tot de mogelijkheden'' behoort. Het fietspad werd dus met een scherpe S-bocht, via het Ravelijnpad op het Rietveldsepad aangesloten.

Conclusie: veel slechter voor fietsers

Om het bovenstaande samen te vatten:

Laatste wijziging, 9 augustus 2014 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn