Herhaalde oproep fietspad Zevenhovenseweg

(nieuw, 18 juni 2018)
De komst van een vrijliggend fietspad langs de Zevenhovenseweg, tussen rotonde 't Haasje en Korteraar, is nog altijd onzeker. Weliswaar zijn de chicanes in de weg in mei 2018 vervangen door drempels, maar het toegezegde nadere onderzoek naar de aanleg van het fietspad is niet van de grond gekomen. De Fietsersbond heeft daarom een nieuwe inspraakreactie gestuurd.

Toch nog fietspad langs Zevenhovenseweg?

(aangepast, 20 december 2017)
Op donderdag 14 december 2017 sprak de gemeenteraad van Nieuwkoop over de verkeersveiligheid van de Zevenhovenseweg. Diverse partijen kwamen met een motie of een amendement op het voorstel van B&W. Resultaat is dat er toch nog nader onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van een fietspad langs de weg. En in ieder geval worden de chicanes in de weg vervangen door drempels.

Fietspad langs Zevenhovenseweg onzeker

(nieuw, 30 november 2017)
De komst van een vrijliggend fietspad langs de Zevenhovenseweg, tussen rotonde 't Haasje en Korteraar, is onzeker geworden. B&W van de gemeente Nieuwkoop willen afzien van de aanleg, omdat het niet lijkt te lukken om de benodigde grond aan te kopen, en men onteigenen weinig kansrijk acht.

Op donderdag 30 november staat het onderwerp op de agenda van de meningsvormende raad, en op donderdag 14 december op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering. Vooruitlopend op de meningsvormende raad heeft de Fietsersbond een inspraakreactie gestuurd.

Stap voor stap naar een veilige Zevenhovenseweg!

(nieuw, 11 juli 2017)
Op 11 mei heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop besloten om een haalbaar plan voor een veilige fietsoplossing langs de Zevenhovenseweg te laten maken. De provincie betaalt ook mee aan het plan. Een vrijliggend fietspad is hier hard nodig. Een adviesbureau heeft tellingen uitgevoerd. Tussen 2013 en 2017 is de verkeersdrukte op de Zevenhovenseweg met een kwart toegenomen. Het fietsverkeer is zelfs met de helft toegenomen. Zo vertelde wethouder Elkhuizen aan de gemeenteraad. April 2016 werd het fietspad weer terug op de agenda gezet door een petitie van enkele bewoners. Dat leverde van de provincie en de gemeente reserveringen van in totaal EUR 3 miljoen op.
Bron: Facebook

Petitie voor fietspad Zevenhoven-Ter Aar

(nieuw, 9 februari 2016)
In 2010 kondigde de provincie Zuid-Holland aan dat er een vrijliggend fietspad zou komen langs de Zevenhovenseweg, tussen rotonde 't Haasje en Korteraar. Een belangrijke verbetering voor fietsers tussen Zevenhoven en Ter Aar. Er gebeurde sindsdien echter niets. Reden voor een groep bewoners, verenigd in de werkgroep losliggend fietspad 7hoven - Ter Aar, om een petitie aan de provincie op te stellen voor de aanleg van dit fietspad. De Fietsersbond ondersteunt dit initiatief graag. U vindt de petitie hier.


Laatste wijziging, 18 juni 2018 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn