Nieuws
Archief
Wat doen wij?
Knelpunten
Kaag en Braassem
PedaalRidder
Contact

Knelpunten

Kern

Nr % Opgelost Lokatie Omschrijving Advies FB, stand van zaken
1 10 Raoul Wallenbergplein geen voorrang fietsers
 • Doorlopende belijning aangebracht op scheiding rijstroken, om autoverkeer te dwingen op de baan te blijven en zo de snelheid verminderen.
 • 13-12-18. Motie in de raad om voorrang te geven voor de fiets is verworpen.
2 Centrum Hoge zijde onoverzichtelijk door shared space
 • betere afscheiding rij- en wandelgedeelte.
 • extra fietsenrekken aangebracht in Pieter Doelmanstraat.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: niet
29 A.van Leeuwenhoekweg blokmarkeringen op fietspad ipv op wegdek veroorzaken onnodige hobbels.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: is conform richtlijn CROW
31 Hooftstraat last van in en uitparkerende auto's
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: smal wegdeel met meerdere functies.
32 Paradijslaan last van in en uitparkerende auto's
 • 18-04-19. RG: geen doorgaande fietsroute.
33 Lijsterlaan last van in en uitparkerende auto's
 • 19-04-19. RG: plan herinrichting.
41 25 Aarhof Onvoldoende fietsenstallingen
 • wordt momenteel verhuisd, echter niet overdekt, wel meer plaatsen.
 • realisatie is 2020 gereed. Fietsroute vanaf Hooftstraat naar nieuwe stalling in de gaten houden.
54 verbinding Gouwsluis - Berendrecht Flinke omweg
 • 18-04-19. Plan voor westelijk fietspad op Steekterbrug, 2020 gereed.
55 Fietshelling Albert Schweitzerbrug Slecht zicht in bocht, en soms verkeer tegen de richting in.
 • 18-04-19. RG: groen tijdig snoeien.
56 50 Fietspad Prins Bernhardlaan-west tussen A.Schweitzerbrug en Raoul Wallenbergplein Op dit smalle eenrichtingverkeer fietspad wordt veel tegen de richting ingereden, wat tot gevaar en hinder leidt.
 • Verbreden en tweerichting maken
 • 01-01-18. Het deel tussen RW plein en Pr. Irenelaan is aangepakt. Tussen Pr. Irenelaan en A. Schweitzerbrug is iets breder gemaakt. Handhaven eenrichtingverkeer moet nog.
 • 18-04-19. RG: verder verbreden en 2-richting maken.
58 fietspad Kennedylaan tussen Batestein en Paddestoelweg Sociaal onveilig. Fietspad door groen afgeschermd van woningen. Dit wordt vooral s'avonds gevaarlijk gevonden.
 • De alternatieve routes via Assumburg en Batestein-Elzenkrulzoom-Paddestoelweg in stand houden.
 • 18-04-19. RG: groen tijdig snoeien.
60 Meerkoetstraat - Lijsterlaan gevaarlijke fietsoversteek
 • 18-04-19. RG: wordt 30 km/uur, oversteek verbeteren.
66 10 Brug Aarkanaal Grote omweg fietsers Aarlanderveen en Nieuwkoop.
 • Provincie en gemeente hebben budget. Plan is 2019.
67 50 s-Molenaarsbrug Gevaarlijk smal voor fietsverkeer.
 • FB plan is 30 km/uur zone handhaven.
 • 30 km ingevoerd. Vrachtauto’s zijn vrijwel verdwenen maar er rijden nog steeds auto’s veel te hard
 • 18-04-19. RG: handhaving 30 km/uur heeft geen prioriteit.
71 Kortsteekterweg Gevaarlijk voor fietsers, te druk autoverkeer.
 • Verkeersluwer inrichten, evt het Jaagpad in gebruik nemen als fietspad.
 • 18-04-19. RG: Gebruik jaagpad behoort niet tot de mogelijkheden.
72 20 Woubrugseweg Gevaarlijk voor fietsers, vooral de slaloms van de gemeente Kaag en Braassem.
 • Vrijliggend fietspad
 • 18-04-19. RG: geen ruimte voor vrijliggend fietspad.
74 Westkanaalweg fietspad ontbreekt op deze 60 km weg
 • 18-04-19. RG: Alternatieve route door Zegersloot krijgt Solar lichtmasten.
77 kruising Hooftstraat - Blijenbergstraat Is gevaarlijk punt voor fietsers richting noorden
 • Hooftstraat zou daar voorrangskruising moeten worden.
 • 18-04-19. RG: niet doen.
78 Swaenswijkbrug Te steile helling, en onoverzichtelijkheid door de bebouwing.
 • 18-04-19. RG: zo laten.
86 Afrikalaan Geen vrijliggend fietspad op het drukste stuk
 • 18-04-19. RG: huidige profiel is te smal, bij reconstructie bezien.
88 30 Amerikalaan Geen vrijliggend fietspad
 • fietspad vrijliggend maken
 • fietsstrook vanaf Zuiderkeerkring aangelegd
 • 18-04-19. RG: huidige profiel is te smal, bij reconstructie bezien.
90 Oslopad Fietsonvriendelijke hekjes, palen?
 • paalmarkeringen ontbreken nog, hekjes mogen wat verder uit elkaar
 • 18-04-19. RG: Betreft woonerf (bord ontbreekt), dus geen markering. Afstand tussen hekjes is al ruim (ca. 1,75m).
94 50 Sportlaan hobbels, scheuren niet verdwenen
 • opnieuw op orde brengen
 • wel opgeknapt, echter opnieuw hobbelig en scheuren
 • 18-04-19. RG: Nieuwe laag aanbrengen.
97 Kalkovenweg Geen vrijliggend fietspad (50 km/uur weg)
 • 18-04-19. RG: Fietsroute via Amerpad (m.u.v. bestemmingsverkeer).
98 50 Churchillaan Geen vrijliggend fietspad; is 30 km zone geworden.
 • 18-04-19. RG: is 30 km/uur geworden, er komt geen fietspad.
104 10 Magazijnweg Fietspad ontbreekt voor groot deel
 • fietspad compleet aanleggen
 • fietspad is ten dele aanwezig - ca 70% resultaat ontoereikend
 • 18-04-19. RG: fietspad lastig inpasbaar, alternatieve routes via Canisuspad (vanaf Maximabrug, Hoorn en Eikenlaan west) en Bedrijfsweg (vanaf Hoorn en Eikenlaan oost).
106 Rotonde Steekterweg - Vinkebuurt Onhandig voor fietsers richting Alphen.
 • Zou ook rechtsom toegankelijk moeten zijn.
 • 18-04-19. RG: niet wijzigen.
107 5 Ziendeweg Te druk, te smal en hardrijdend verkeer, fietsers komen vaak in de knel bij uitwijkhavens. Er is nu budget voor.
 • na de tracéstudie opnieuw afhandelen
 • Plan en budget voor fietspad
108 50 kruising Nieuwkoopseweg Noord- en Zuideinde Fietsers moeten vreemde hoeken omzeilen.
 • er wordt minder hard gereden, echter blijft gevaarlijke oversteek
 • 18-04-19. RG: provincie aangelegenheid.
203 Koudekerk - Hogewaard thv. Weidedreef de oversteeklocatie is gemarkeerd met haakse bochten (men steekt willekeurig over, blijft links fietsen of steekt diagonaal over)
 • 18-04-19. RG: Dec oversteek sluit aan op fietspad Weidedreef.
205 Troubadourweg - garage Ridderhof uitgang Oversteek uitgang garage De Ridderhof - Troubadourweg sluit niet aan, linksafslaan is onduidelijk voor fietsers.
 • oversteek, bij uitgang garage, voor fietsers veiliger maken en duidelijker markeren.
 • 18-04-19. RG: Andere uitgang kiezen.
209 rotonde Boezemlaan/Zijde Op de rotonde Boezemlaan/ Zijde net nieuw opgeleverd is een gevaarlijke situatie. Het fiets gedeelte rond de rotonde is afgescheiden  van het auto gedeelte door een opstaande rand van ongeveer 10 centimeter hoog. Met de fiets is er maar een kleine ruimte om daar de bocht in te gaan.
 • Waarom  niet een gedeelte aangegeven met een wit vlak, dus zonder opstaande rand
 • 18-04-19. RG: Voorstel volgt.
215 zuidzijde Koudekerkse brug gebodsborden bij stoplichten aan zuidzijde Koudekerkse brug (Rijndijk) voor fietsers én snelverkeer zijn te klein.
 • Bord onder verkeerslicht "(brom)fietsers doorrijden tot volgend verkeerslicht" goed leesbaar voor stopstreep verkeerslicht.
 • 18-04-19. RG: Bij stopstreep is bord goed leesbaar.
220 kruising Nieuwe Hoefweg (N209)-HSL-lijn Op fietspad zuidzijde Nieuwe Hoefweg (richting Bleiswijk) ligt donkere betonnen stoeprand, moet onmiddellijk verwijderd worden!!
221 Hazerswoude Dorp - Pieter Hoogtstraat nr 30 Staan 3 (drie) paaltjes op weg (inrijverbod voor auto's)
 • Paaltjes slecht zichtbaar, moeten [wit of wit/rood] geverfd worden. Geen punt voor gemeente e/o FB.
 • Paaltjes staan op privéterrein [geen punt voor gemeente e/o FB]
229 Boskoop - Kruising Laag Boskoop - Paddegat - Parklaan Kruising onoverzichtelijk
 • spiegels plaatsen!
 • 18-04-19. RG: Spiegels plaatsen niet nodig. Er komen fietssuggestiestroken op Paddegat.
230 Boskoop - Bocht Burg. Colijnstraat - Torenpad thv. fietsenwinkel Hoogduijn Bocht onoverzichtelijk
 • voorsorteerstrook voor links aanleggen
231 Boskoop-de Zijde, rotonde Zijde Torenpad / Voorhofscheweg De fietspaden langs de Zijde, rotonde Zijde Torenpad / Voorhofscheweg; rotonde met haakse bochten.
 • Rotonde opknappen en te smal wegprofiel met smalle fietspaden opknappen.
 • 18-04-19. RG: voorstel volgt.
232 Boskoop-Burg.Colijnstraat De watergoten leveren gevaar op voor fietsers
 • 18-04-19. RG: geen actie.
233 Boskoop-tunnel (onder spoor) a/d Boezemlaan nabij nr. 23 Schuin tegenover tunnel is fietsoversteekplek gemaakt. Deze is onduidelijk aangegeven (borden tussen bomen). Dit leidt tot gevaarlijke situaties.
 • Voorrang wordt voorlopig gewijzigd tot realisatie fietspad richting Boezemlaan. Dan nieuwe inrichting met fietsers in de voorrang.
 • 18-04-19. RG: fietsers komen in de voorrang.
236 Zijde Geen voorrang voor fietsers op rotondes.
 • Advies FB: pas rotondes waar mogelijk aan, zodat fietsers ook voorrang hebben.
 • 18-04-19. RG: voorstel volgt.
237 Hazerswoude - Dorp - fietspad langs Oostvaart Fietspad wordt o.a. intensief gebruikt door scholieren. Er is geen verlichting; m.n. in scherpe bochten daardoor gevaarlijk.
 • LED verlichting plaatsen
238 fietspad tussen Alphen a/d Rijn en Boskoop (ten westen van de Gouwe en parallel aan de N207) Fietspad ten westen v/d Gouwe is deels slecht verlicht, deels onverlicht. Fietspad wordt intensief gebruikt door scholieren, resp. woonwerk fietsers. Pad is relatief smal, daardoor in komende donkere maanden extra gevaarlijk.
 • LED verlichting plaatsen
 • 18-04-19. RG: Solar wegdekverlichting aanwezig.
239 Boskoop-Koninginneweg Roosters met te grote gleuven a/d Koninginneweg, thv Natuurwinkel v. Van der Hoeven.
 • 18-04-19. RG: meenemen bij reconstructie centrum zuid in 2021.
240 Boskoop-de Zijde / Boezemlaan Rotonde Zijde-Boezemlaan, vrijliggend fietspad met hoeken van 90 graden
 • Pas rotonde voor fietsers dusdanig aan dat ook fietsverkeer de rotondes met ronde bochten kan paseren.
 • 18-04-19. RG: voorstel volgt.
241 Boskoop-Noordeinde Voorrangsweg met afzonderlijk fietspad; op aantal rotondes fietsers géén voorrang. Op T-splitsingen(voorrangsweg) krijgen fietsers geen voorrang.
 • Reactie provincie: fietsers uit de voorrang is provinciaal beleid ongeacht de ligging. Een dergelijke inrichting komt zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming ten goede.
 • 18-04-19. RG: is provinciaal beleid.
242 kruising Korteraarse weg / N460 Fietsers langs voorrangsweg moeten voorrang verlenen aan verkeer v/d Korteraarseweg
 • Voorrang aanpassen
 • Reactie provincie: situatie conform de ontwerpwijzer fietsverkeer: Fietspad langs gebiedsontsluitingsweg bubeko is voorrangsondergeschikt en er staan haaientanden in het fietspad.
 • 18-04-19. RG: Is provinciaal beleid.
243 Fietspad langs westzijde Gouwe parallel aan de Schans Gebruik verplicht fietspad onduidelijk (v.a. Zeeman bij Alphen kan men direct het fietspad op langs de Gouwe richting Boskoop. Veel fietsers kiezen voor iets kortere weg via openb.weg (langs Sita afvalverwerking) dit leidt tot gevaarlijke sutuaties.
 • Niet alle bestemmingen aan de Schans zijn via het fietspad bereikbaar. Verplichten gebruik fietspad is dus niet logisch.
 • Duidelijker verbods-/gebods-borden brengen verduidelijking.
 • Bocht fietspad aan zuidzijde aquaduct verbreden
 • 18-04-19. RG: binnebocht fietspad Schans-Westgouweweg verbreden.
246 Koudekerk a/d Rijn fietspad / Jaagpad n. Leiderdorp langs Oude Rijn fietspad / Jaagpad richting Leiderdorp langs Oude Rijn is niet / slecht verlicht (m.n. het deel dat achter de huizen en betoncentrale [BCK] loopt
 • 18-04-19. RG: Solar lichtmasten onderzoeken.
252 Hazerswoude Watermanhof Fiets-/wandelpad langs spoor is slecht/niet verlicht.
 • aanbrengen LED-verlichting biedt verbetering
254 Alphen - fietspad / Jaagpad n.Alphen langs Oude Rijn fietspad / Jaagpad richting Alphen langs Oude Rijn is niet / slecht verlicht (m.n. het deel dat achter de huizen in de Gnephoek loopt).
255 Dijkslootpad; tussen tussen Herenhof en Kalkovenweg. Gebied is aangewezen als uitlaatgebied voor honden. Daar dit deel ook deel uitmaakt v/e Fietsknooppuntenroute is deze keus erg ongelukkig. (kans is groot, dat men honden voor de fiets krijgt).
 • Hondenlosloopgebied niet in de buurt van fietspaden; bevinden zich nu onjuiste/onvelige locaties
 • 06-03-15. Evaluatiegesprek met bestuur Hondenvereniging Alphen a/d Rijn. Conclusie: Er worden voorlopig geen verdere maatregelen genomen.
 • 18-04-19. RG: Er zijn meerdere belangen.
259 oversteek Prins Bernardlaan thv Bospark er is hier geen zebra meer; fietsers (en ook voetgangers) moeten lang wachten om te kunnen oversteken
 • zebrapad weer aanbrengen
 • 18-04-19. RG: zo laten.
260 diverse locaties; bv bij rotondes Eikenlaan-Vennootweg, N-zijde Laan der Continenten-dr. J.M. den Uylsingel rotondes op kruisingen van fietspaden zijn gevaarlijke en zinloze 'obstakels'
 • 31-07-18. al deze rotondes van fietspaden in de kern Alphen ombouwen tot normale kruisingen of T-splitsingen.
 • 18-04-19. RG: onderzoek 2 drukke fietsrotondes en vergelijkbaar drukken fietskruisingen.
262 Kruising Gemeneweg [N209] - Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp Ruimte voor fietsers is zeer beperkt, waardoor fietsers door snelverkeer worden belemmerd cq. opzij gedrukt.
 • 18-04-19. RG: opstelstrook fietsers Dorpsstraat west wordt verbreed.
 • 20-05-19. Idee Gerard: gebouw westkant slopen en een rotonde maken, iets naar de westkant verschoven.
263 Fietsenstalling zuidzijde NS-station a/d Aziëlaan Capaciteit en opstelmogelijkheid v/d stalling is beneden peil
 • Capaciteit en opstelmogelijkheid aanpassen op niveau v/d hedentendage vereiste normen.
 • 18-04-19. RG: ca. 150 plekken erbij aan zuidzijde. Overleg Prorail en provincie voor verder uitbreiden.
264 op diverse locaties zijn regengoten in de straten aangebracht; bv Julianastraat, Hooftstraat, van Manderloostraat. regengoten zijn m.n. bij nat weer, sneeuw gevaarlijk voor fietsers
 • regengoten niet in midden op de straat positioneren
 • 18-04-19. RG: zo laten.
265 kruisingen [2 stuks] Weteringpad met Amerikalaan, resp. Noorderkeerkring. Weteringpad wordt zeer intensief gebruikt door middelbare scholieren. Op Amerikalaan en Noorderkeerkring wordt te hard gereden; recent zijn fietsers aangereden.
 • 19-11-18. Advies FB: Verkeersdrempels. Handhaving max. snelheid (flitscamera).
 • 19-12-18. Actie Gemeente: - extra markering (30 km/u markering, verleen voorrang markering, knipperlichten bij overstekende fietsers en voetgangers) - voor fietsers komen er waarschuwingsborden "Kijk of je gezien wordt" - verlichtingssterkte bij de Noorderkeerkring verhoogd - Amerikalaan, over 2 jaar komen er rotondes bij de aansluitingen van de woonwijken en wordt het plateau bij de oversteek aangepast. Dus lagere snelheid.
 • 18-04-19. RG: De knipperlichten zijn er nu. Aanpassen plateau moet nog.
266 noordzijde Koudekerkse brug Opstelplaatsen en route voor fietsers is te krap, fietsers kunnen niet naar voren fietsen als er een file staat.
 • 18-01-19. Opstelplaats maken.
 • 18-04-19. RG: door smal wegprofiel auto's vaak op fietssuggestiestroken.
267 80 Verbinding Meteoorlaan naar Hooftstraat nabij ziekenhuis Deze verbinding ontbreekt, er is nu alleen een voetpad.
 • 24-03-19. Voor fietsers toegankelijk maken.
 • 19-08-19. Er is een schuine fiets-doorsteek gemaakt door de nieuwe woonwijk.
268 Zevenhovenseweg Langs deze weg ontbreekt een vrijliggend fietspad, de verbinding tussen de dorpen Zevenhoven en Ter Aar.
 • 25-03-19. Aanleg van een vrijliggend fietspad.
269 Gnephoek (Brom)fietsoversteek op de Gnephoek nabij de Maximabrug is in de voorrang maar voor automobilisten onverwacht.
270 T-splitsing Bentwoudlaan Zegwaardseweg Gevaarlijke oversteek fietsers, auto's rijden te hard.
 • 19-08-19. Snelheid verminderende maatregelen treffen.
271 T-splitsing Voorweg Middelweg Oversteek fietsers is gevaarlijk.
 • 19-08-19. De 30 km zone uitbreiden tot en met de splitsing.
272 Middelweg Gevaarlijke weg voor fietsers, auto's rijden te hard.
 • 19-08-19. Snelheid verminderende maatregelen treffen.
273 Heerewegh Op de Heerewegh (30 km zone) wordt te hard gereden
 • 19-10-19. Snelheidverlagende maatregelen toepassen.
274 Fietsoversteek Laan der Verwondering - N462 De oversteek is onvoldoende loodrecht, fietsers hebben geen zicht op het afbuigende verkeer
 • 15-01-20. Fietsers de weg loodrecht laten kruisen en niet in een haakse bocht die te dicht bij de weg ligt.
275 Fietsoversteek Oostkanaalweg - Schilkerweg Fietsers die daar recht oversteken van noord naar zuid krijgen te maken mat ongeduldige automobilisten die van zuid naar noord rijden, daar linksaf slaan en toch geen voorrang verlenen.
 • 15-01-20. Een voorsorteervak voor fietsers op de weg schilderen?
276 Fietsoversteek Papenbrug - Westkanaalweg Is erg gevaarlijk. Fietsers hebben hier voorrang. Het gele waarschuwingsbord staat verscholen achter andere verkeerborden.
 • 15-01-20. Het waarschuwingsbord beter zichtbaar maken; en het fietspad duidelijker markeren.
277 Fietsoversteek Westkanaalweg - 2-richting fietpad Westkanaalweg Ter hoogte van de Hertog van Beijerenstraat is deze oversteek gevaarlijk.
 • 15-01-20. Een rotonde aanleggen, deels boven het water, met fietsers in de voorrang.
278 Westkanaalweg-Geerweg Om van Papenveer linksaf naar Langeraar te gaan moet voor fietsers de Geerweg twee keer worden overgestoken, want 50 meter verder ligt een 2-richting fietspad. Dat is onveilig.
 • 15-01-20. Het fietspad verlengen tot aan de kruising.
279 Fietsoversteek Aarlanderveenseweg/Churchillaan - Maarten Freeke Wije Onoverzichtelijke oversteek.
 • 15-01-20. Fietsers in de voorrang.
280 T-spltsing Kousweg - Pad Noordsebuurtpolder Kruising is onoverzichtelijk. Groenbeheer nodig.
 • 15-01-20. Actief groenbeheer inzetten vanwege de verkeersveiligheid.
281 T-splitsing Hogedijk - Prolkade (Noorden) Onoverzichtelijke oversteek, gevaarlijk vanaf de Prolkade.
 • 15-01-20. Fietsoversteek in de voorang plaatsen.
282 Fietsoversteek Noordenseweg - Dorpsstraat (Nieuwkoop) Slecht zicht in de bocht plus een helling.
 • 15-01-20. Fietsoveersteek in de voorrang plaatsen.
283 Nieuwveenseweg parallelweg N231 Te drukke weg en oneigenlijk gebruikt voor sluipverkeer.
 • 15-01-20. Fietsstraat maken, auto te gast.
284 Fietspad Noordenseweg (Noorden) Is in slechte staat door graafwerkzaamheden. De randen vertonen hoogteverschillen.
 • 15-01-20. Het wegdak opknappen.
285 Fietspad Tochtpad Slecht wegdek, al jaren.
 • 15-01-20. Het wegdek opknappen.
286 T-splitsing Fietspad N231 - Molenlaan/Nicolaas Boys Onoverzichtelijke kruising.
 • 15-01-20. Snoeien, en voorrangsspltising van maken.
287 Fietsoversteek Aarlanderveenseweg - Het lange Stuk/Churchillaan Onoverzichtelijk voor fietsers.
 • 15-01-20. Fietsers in de voorrang plaatsen.

Wat zijn knelpunten
Aangezien de Fietsersbond ook een meldpunt heeft, kan er sprake zijn van verwarring. Via het meldpunt kan iedereen melding doen van een probleem voor fietsers. Dat gaat vaak over betrekkelijk eenvoudige dingen als losliggende tegels om maar iets te noemen. Deze meldingen worden automatich doorgestuurd naar de wegbeheerder en hopelijk ook opgelost. Knelpunten zijn problemen waarover de lokale afdeling van de Fietsersbond in overleg gaat met de gemeente. Het gaat over problemen waar niet zomaar even een oplossing voor is, maar waarvoor - soms ingrijpende - aanpassingen nodig zijn. Daarbij is sprake van besluitvorming en planning. Het doel van de knelpuntenlijst is om als basis te dienen voor overleg met de gemeente en om fietsers in de gemeente Alphen aan den Rijn van informatie te voorzien over ontwikkelingen.

Mocht u een situatie als knelpunt opgenomen willen zien, neem dan hier contact op.Nr
Kern
Prio
% Opgelost
Coördinaten (lengte, breedte) ,
Street View
YouTube
Lokatie
Omschrijving

Regel Datum Advies FB, stand van zaken  + 


Vastleggen   Verwijderen   Annuleren