Fietsersbond Meldpunt gestopt

Per 1 februari 2020 is het landelijke Fietsersbond Meldpunt gestopt. U kunt met uw meldingen nog wel terecht bij Verbeter de Buurt, Buiten Beter, of ga naar de website van de gemeente en zoek op `Melding openbare ruimte'.

Vervelende verkeerslichten of andere ergernissen voor fietsers? Meld ze!

Op 6 mei 2013 heeft de (landelijke) Fietsersbond een nieuw meldpunt geopend, waar fietsen terecht kunnen met klachten over bijvoorbeeld slecht afgestelde verkeerslichten, gevaarlijke situaties of slecht wegdek.

Meer dan de helft van de fietsers ergert zich aan onnodig en te lang wachten voor rode verkeerslichten. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1300 deelnemers aan het Nationaal Fietspanel in opdracht van de Fietsersbond. De Fietsersbond voert daarom vanaf maandag 6 mei een campagne om de wachttijden voor fietsers waar mogelijk te verkorten. Een eerste stap is een inventarisatie van ergerlijke verkeerslichten in heel Nederland via het nieuwe Fietsersbond Meldpunt.

Vermijden

Hoewel meer dan de helft van de ondervraagden toegeeft dat verkeerslichten goed voor de verkeersveiligheid zijn, probeert bijna driekwart van de fietsers waar mogelijk een fietsroute te plannen met zo min mogelijk verkeerslichten. Slechts 3% vindt de wachttijden bij verkeerslichten acceptabel. Een grote meerderheid van de ondervraagden heeft daarnaast het gevoel dat fietsers vaak langer moeten wachten dan automobilisten.

70% van de ondervraagden geeft aan wel eens door rood te fietsen, meestal als er geen kruisend verkeer is. Ook de korte periode dat het verkeerslicht op groen staat wordt vaak als reden genoemd. Vaak is die periode te kort om alle wachtende fietsers over te laten steken. 80% van de respondenten geeft aan blij te zijn met wachttijdvoorspellers en een groot deel stelt prijs op wachttijdverkorting bij regen, zoals in Groningen.

Nieuw Fietsersbond Meldpunt

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de Fietsersbond reden om het vernieuwde Fietsersbond Meldpunt te openen met een inventarisatie van vervelende verkeerslichten. Op het Meldpunt kunnen fietsers al hun grieven over problemen op en rond het fietspad kwijt. Verkeerslichten zijn hier een belangrijk onderdeel van. Fietsersbond-directeur Hugo van der Steenhoven noemt de ergernis van fietsers dan ook begrijpelijk. ``Zeker als je haast hebt is het vervelend als je moet stoppen wanneer er geen kruisend verkeer is. Ook zijn verkeerslichten vaak niet berekend op de hoge aantallen fietsers die vandaag de dag over moeten steken. Een paar seconden extra groen kan dan wonderen doen.''

Naast verkeerslichten kunnen fietsers op het Fietsersbond Meldpunt ook meldingen doen over slecht wegdek, fietsparkeren en gevaarlijke situaties. De meldingen worden doorgestuurd naar de beheerder van de weg en naar de lokaal actieve afdelingen van de Fietsersbond.


Laatste wijziging, 3 december 2020 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn