Omrijden voor fietsers bij wegwerkzaamheden

En weer maken ze er een potje van

Geen verwijzingen bij werkzaamheden rotonde Hoflaan

Het wordt structureel: bij grote werkzaamheden aan de weg in Alphen aan den Rijn denken de aannemers niet aan de fietsers. De ene keer moeten die lange tijd een heel eind omrijden (bij de President Kennedylaan ter hoogte van de squashhal), de volgende keer moeten ze lang wachten om een kruising met verkeerslichten over te kunnen steken (President Kennedylaan / Burgemeester Bruins Slotsingel), en nu was er helemaal niets gedaan om aan te geven hoe fietsers om de werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde bij de aansluiting van de Hoflaan op de Prins Bernhardlaan heen kunnen fietsen. De gemeente laat dit allemaal maar gebeuren.

Bij de aansluiting van de Hoflaan op de Prins Bernhardlaan wordt een rotonde aangelegd. Geen overbodige luxe, want de oversteek van de Prins Bernhardlaan was hier niet veilig voor de fietsers, terwijl die oversteek op de kortste route tussen Alphensebrug en station ligt. En bij de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving zal ook het gebied tussen de Prins Bernhardlaan en het spoor via de rotonde ontsloten kunnen worden.

Op woensdag 30 mei 2012 is het grote werk begonnen. Dit gaat onvermijdelijk gepaard met overlast voor het verkeer. Helaas is de overlast voor fietsers groter dan nodig, doordat omleidingen en afsluitingen in het geheel niet zijn aangegeven. Het fietspad langs de Prins Bernhardlaan is plaatselijk afgesloten. De fietsers worden omgeleid via het tijdelijke busstation aan de Havenstraat. Op zichzelf is dat geen slechte route, alleen oogt het vrij rommelig. Ook stond in eerste instantie nergens aangegeven dat je die route moet nemen om langs de werkzaamheden op je bestemming (station bijvoorbeeld) te komen.


Fietsers slingeren zich een weg over het tijdelijke busstation aan de Havenstraat.


Het fietspad langs de Prins Bernhardlaan houdt na de Havenstraat zomaar op. Er wordt niet aangegeven hoe je je weg moet vervolgen om bij het station te komen. (1 juni 2012)

Het autoverkeer langs de Prins Bernhardlaan wordt omgeleid via stukjes fietspad in de buurt van de Hoflaan. Om die reden is fietsen daar niet meer toegestaan. Op zich zelf is dat wel te billijken, maar opnieuw worden er geen omleidingsroutes aangegeven. Het is dan ook niet vreemd dat fietsers die plotseling op een afsluiting stuiten, deze afsluiting negeren. Hierdoor komen ze in onoverzichtelijke, en dus gevaarlijke situaties terecht.


Vanwege de werkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid over stukjes fietspad langs de Prins Bernhardlaan. Dit verklaart waarom fietsers hier tijdelijk niet horen te komen.


In Hoflaan tussen Paradijslaan en PrinsBernhardlaan mag je niet fietsen. Dit staat aan het andere eind van de Paradijslaan en aan het begin van de Hoflaan niet aangekondigd. (1 juni 2012)

De Fietsersbond heeft de gemeente direct opgeroepen om de bebording te verbeteren. De reactie van de gemeente was dat men expres geen borden had neergezet, want fietsers en voetgangers ``laten zich het minste sturen in gedrag'' en zijn in het algemeen ``lokaal zeer goed bekend.'' Ofwel: ze zouden toch geen rekening houden met borden, en als ze eenmaal een keer vastgelopen zijn op een afsluiting, vinden ze wel een alternatieve route. Daarmee neemt de gemeente dus bewust het risico op ongelukken, als fietsers en voetgangers die op een afsluiting stuiten een eigen route door de werkzaamheden heen gaan zoeken.

Bij nader inzien vond de gemeente dit misschien toch niet de juiste benadering. Rond 8 juni is er bij het begin van de Hoflaan alsnog een verwijsbord opgehangen...

Mede doordat er op een onverwachte plaats kabels in de grond werden aangetroffen, liepen de werkzaamheden uit. Sinds begin oktober 2012 kan de rotonde deels gebruikt worden. De toplaag van het asfalt moet er nog op, maar fietsers kunnen al wel langs de Prins Bernhardlaan over het nieuwe fietspad van de rotonde fietsen. Ze hoeven dus niet meer om te rijden via het tijdelijke busstation. (aangevuld, 12 oktober 2012)

En weer mogen fietsers ver omrijden of lang wachten

Sinds ongeveer 13 oktober 2011 kunnen fietsers in Alphen aan den Rijn de President Kennedylaan niet meer oversteken aan de zuidzijde van de Burgemeester Bruins Slotsingel. Ook de beide oversteken tegenover de Polluxstraat zijn afgesloten. Reden hiervoor is dat de Kennedylaan tussen de Planetensingel en de Bruins Slotsingel een grondige reconstructie ondergaat.

Voor fietsers aan de zuidzijde van de Bruins Slotsingel zijn er twee alternatieven: (1) met drie stoplichten de kruising met de Kennedylaan linksom passeren, of (2) omrijden naar de Planetensingel, daar oversteken en dan weer terugrijden: een omweg van 800 meter. Beide opties zijn niet aantrekkelijk.


Een vangrail belemmert fietsers om de President Kennedylaan over te steken (hier bij de kruising met de Burgemeester Bruins Slotsingel).

Sommige fietsers bedenken een andere oplossing: ze tillen hun fiets over de speciaal neergezette vangrail heen, terwijl de auto's daar vlak langs rijden. Een gevaarlijke situatie dus. Volgens de gemeente duurt de overlast zes a zeven weken.

De Fietsersbond stelt vast dat het niet voor het eerst is dat fietsers bij werkzaamheden langdurig en ver moeten omrijden in Alphen aan den Rijn. Zo moest men in 2010 meer dan negen maanden omfietsen op een van de hoofdfietsroutes in de gemeente: de President Kennedylaan in de buurt van de Oranje Nassausingel. Meer daarover, verderop op deze pagina.

De hierboven genoemde optie (1), de kruising linksom passeren, is extra tijdrovend, omdat er tijdelijke verkeerslichten staan, die veel langere wachttijden hebben dan de normale verkeerslichten. Als je de westelijke arm van de kruising (Burgemeester Bruins Slotsingel) wilt oversteken, moet dat ook in twee keer, met twee verkeerslichten die slecht op elkaar zijn afgestemd. Resulterende wachttijd: een kleine vier minuten als je pech hebt. Dit geld eveneens voor voetgangers. Veel fietsers en voetgangers willen niet zo lang wachten, en negeren daarom het rode licht. Een gevaarlijke situatie.

Voetgangers moeten ook de twee andere armen van de kruising (de noordelijke en oostelijke arm) in twee keer oversteken. In een van de twee richtingen levert dat per arm eveneens een dubbele wachttijd van een kleine vier minuten op. Ook hier wordt het rode licht massaal genegeerd.

Nadat we hier maar eens melding van gemaakt hadden bij de gemeente, werd ons op woensdag 23 november 2011 gemeld dat de afstelling van de verkeerslichten nog diezelfde week zou worden verbeterd.

Het resultaat viel niet helemaal mee: de westelijke arm van de kruising kan nu in een van de twee richtingen achter elkaar worden overgestoken, maar in de andere richting (tegen de klok in) moet je nog steeds twee keer wachten. En voetgangers kunnen elk van de andere twee armen van de kruising nu in principe in een keer oversteken. Daarvoor moeten ze echter wel hard doorlopen/rennen. De groentijd is zo kort, dat ze zelfs bij stevig doorstappen halverwege de oversteek weer moeten wachten. Dit is vooral vervelend als je ziet dat de auto's wier banen je nog moet kruisen ook nog geruime tijd voor rood staan te wachten. Je wacht dus letterlijk voor niets. Volgens de gemeente kan dit echter niet beter...

Aan het eind van de werkzaamheden werd de zuidelijke arm van de kruising vrijgegeven. In plaats daarvan werd de noordelijke arm afgesloten. Eind mei 2012 was het werk eindelijk klaar.

Langdurig omleiding bij tennishallen

Sinds januari 2010 is het fietspad langs de President Kennedylaan, ter hoogte van de Oranje Nassausingel, afgesloten geweest. Fietsers tussen de President Kennedylaan en het centrum konden via de Sportlaan rijden. Fietsers tussen de President Kennedylaan en de Julianabrug moesten echter omrijden, achter de tennishallen langs. Omdat het om een hoofdfietsroute gaat, en de afsluiting inmiddels wel erg lang duurde, hebben we half juni 2010 een brief naar de gemeente Alphen aan den Rijn gestuurd, waarin we erop aandringen om de oorspronkelijke fietsroute zo snel mogelijk weer open te stellen.

De gemeente had geen goed nieuws voor de fietsers: in het gunstigste geval zou het fietspad eind september 2010 pas weer open gaan, liet ze weten in antwoord op onze brief. De nieuwste oorzaak van de vertraging bestond eruit dat er ook kabels en leidingen omgelegd moeten worden. Tijdens het WK voetbal (!) mocht dit niet gebeuren, omdat de politie bereikbaar moest blijven en ook de normale telecommunicatie (televisie?) niet gestoord mocht worden. Met de bouwvak die daar achteraan kwam, lag het werk dus twee maanden stil. Je zou zeggen dat het dan de moeite waard was geweest om even een tijdelijk fietspad aan te leggen...

Uiteindelijk was het eind oktober 2010 voordat de directe fietsroute weer werd opengesteld.


Laatste wijziging, 15 november 2013 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn