Nieuwe afdeling Fietsersbond Kaag en Braassem

(persbericht)

Afgelopen juni heeft een aantal leden van de Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken zich verenigd tot een nieuwe (onder)afdeling Fietsersbond Kaag en Braassem. Na een jaar binnen de afdeling Alphen te hebben meegedraaid, was de tijd rijp voor een eigen afdeling. De locale belangen zorgden elke vergadering voor een uitpuilende agenda, zodat opsplitsing een beter alternatief bleek te zijn.


Een deel van de actieve leden in de nieuwe onderafdeling (K&Br) en de moederafdeling (Alphen). Van links naar rechts achter het spandoek: Lex Lamers (K&Br), Paul van Buul (K&Br), Albert Klooster (K&Br), Rudy van Vliet (Alphen), John Bakker (K&Br), Piet Klein (K&Br), Frits Nijhof (Alphen), Henk van der Zanden (Alphen), Erik Bruijn (Alphen) en Gerard Huiskamp (Alphen). (15 augustus 2012)

De afgesplitste actieve kern tezamen met nog enkele inwoners van gemeente Kaag en Braassem, (tevens lid van de Fietsersbond), zijn begin juni bij elkaar geweest. Bekeken werd of een eigen Fietsersbond afdeling bestaansrecht heeft. En dat besluit was snel genomen. Genoeg agendapunten (lees fietsknelpunten) en een grote dosis enthousiasme, was ruim voldoende voor dit positieve besluit.

Maar wat zijn nu zoal (actuele) fietsknelpunten? Gewoonweg alle verkeerssituaties waarbij de fietser zich niet prettig en veilig voelt. Onoverzichtelijke kruisingen of slecht onderhouden fietspaden. Ook voor fietsers gevaarlijke wegversmallingen, tijdelijke, fietsgevaarlijke wegomleggingen. En ga zo maar door.

Onder de bezielende leiding van Albert Klooster uit Woubrugge (destijds al lid van Fietsersbond afdeling Alphen) is in het voorjaar van 2011 de Fietsknelpuntennota gemeente Kaag en Braassem tot stand gekomen. Een nota met veel eigen inbreng en aangevuld met vele (door inwoners van de gemeente Kaag en Braassem) ingezonden knelpunten. Deze nota, met vooral grotere en gevaarlijke fietsknelpunten, is in het voorjaar van 2011 overhandigd aan de wethouder Ton van Velzen. Deze Fietsknelpuntennota vormt de basis van waaruit een gestructureerd overleg plaats zal vinden tussen de afdeling en de gemeente. De `Fietsknelpuntennota gemeente Kaag en Braassem 2011' is online te lezen via de site www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn. Even scrollen naar de nieuwe (onder)afdeling Fietsersbond Kaag en Braassem.

Maar naast deze nota, zullen actuele, kleinere fietsknelpunten ook volop de aandacht krijgen. Fietsknelpunten welke de afdeling als zodanig registreert of door elke burger gesignaleerd wordt. De Fietsersbond roept dan ook iedereen op om knelpunten voor fietsers te melden!

U kunt dit doen door de gemeente rechtstreeks te benaderen via . Maar u kunt ook de nieuwe (onder)afdeling Fietsersbond Kaag en Braassem rechtstreeks benaderen op het e-mail adres . Zodat de afdeling uw ingezonden fietsknelpunten onder de loep kan nemen en, indien nodig, met u contact op kan nemen om het knelpunt vervolgens tijdens het overleg met de gemeente ter sprake te brengen.

Al met al een zeer grote klus met maar een doel; het belang van de fietser; jong en oud.

Kaag en Braassem, 15 augustus 2012

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het werk van de Fietsersbond in onze onderafdeling kunt u contact opnemen met onze .
Voor vragen en opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met de .
Laatste wijziging, 29 januari 2014 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn