Ook Fietsersbond voor uniforme rotondes

(persbericht, d.d. 9 september 2012)

De Fietsersbond steunt de wens van Nieuw Elan om alle rotondes hetzelfde in te richten. Fietsers zouden dan overal in de bebouwde kom voorrang moeten krijgen.

Onlangs heeft Nieuw Elan een brief gestuurd naar Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn, en raadslid Gerard van As lichtte de brief toe in de media. De partij wil dat de voorrang op alle rotondes in Alphen aan den Rijn hetzelfde geregeld is. Bovendien zouden er voor voetgangers zebrapaden bij elke rotonde moeten zijn.

De Fietsersbond is blij met dit initiatief. Omdat de voorrang van voetgangers en fietsers doorgaans aan elkaar gekoppeld is, zou het betekenen dat ook fietsers op alle rotondes in de gemeente voorrang zouden krijgen. Dat is een al lang gekoesterde wens van de bond. In de knelpuntennota uit 2009 werd hier ook voor gepleit. Het Raoul Wallenbergplein, waar fietsers geen voorrang hebben, was in deze nota het grootste knelpunt.

Een eenduidige vormgeving van rotondes is goed voor de veiligheid, en natuurlijk ook fijn omdat je dan beter door kunt fietsen. Een landelijke richtlijn van het kennisinstituut CROW stelt dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang zouden moeten hebben, en op rotondes buiten de bebouwde kom niet. Wegbeheerders maken hier, met allerlei argumenten, nog wel eens een uitzondering op. Op dit moment zijn er in de bebouwde kom van Alphen vier rotondes waarop fietsers geen voorrang hebben. Wat de Fietsersbond betreft worden deze alle vier omgebouwd.


Laatste wijziging, 18 september 2012 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn