Fietsersbond vraagt om maatregelen 's-Molenaarsbrug

(nieuw, 20 februari 2017)
Persbericht, d.d. 18 februari 2017.
Sinds de openstelling van de Maximabrug is het veel drukker geworden op 's-Molenaarsbrug. Hierdoor komen fietsers, waaronder scholieren, in de knel.

Hoewel het vrachtverkeer tegenwoordig niet meer over 's-Molenaarsbrug maar over de nieuwe Maximabrug rijdt, signaleert de Fietsersbond veel meer autoverkeer op 's-Molenaarsbrug. Verkeer dat nu vanuit Alphen via deze brug naar de Maximabrug rijdt, zeker nu de Hoorn is afgesloten vanwege de vervanging van de Rijnhavenbrug.

Tevens is, volgens de Fietsersbond, de snelheid van het passerende autoverkeer op de smalle 's-Molenaarsbrug vaak erg hoog.

Op de brug zijn momenteel geen fietspaden of fietsstroken, zodat fietsers en autoverkeer de weg met elkaar moeten delen. Aangezien er geen snelheidsremmende maatregelen op de brug zijn en de doorgetrokken streep vaak door het autoverkeer genegeerd wordt is de veiligheid van fietsers in het geding.

De Fietsersbond roept allereerst automobilisten op de snelheid op 's-Molenaarsbrug te matigen, maar vraagt ook de wegbeheerder om maatregelen. Het is duidelijk dat er niet eenvoudig echt afdoende en veilige maatregelen voor handen zijn, aangezien het oude brugdek de aanleg van een vrijliggend fietspad vrijwel onmogelijk maakt. Maar spoedige maatregelen zijn noodzakelijk en mogelijk! Te denken valt aan de aanleg van fietsstroken, suggestiestroken, het aanpassen van een van de voetpaden om deze voor fietsers toegankelijk te maken, snelheidsremmende maatregelen voor het autoverkeer, instelling van een 30 km/h regime (inclusief handhaving) danwel de aanleg van een fietsstraat. De Fietsersbond erkent dat zeker in de huidige situatie tijdens de afsluiting van de Hoorn de doorstroming van het autoverkeer van belang is en de te nemen maatregelen de doorstroming niet al te zeer moeten tegen gaan. Daarentegen dient de veiligheid van de zwakste verkeersdeelnemers gewaarborgd te zijn.

Op termijn, als de Hoorn weer geopend is, zal de Gnephoek, inclusief 's-Molenaarsbrug verkeersluw worden aangelegd, zo heeft de gemeente eerder laten weten.

De Fietsersbond benadrukt dat de situatie op 's-Molenaarsbrug al vele jaren een belangrijk punt van aandacht is. In 2009 stond deze brug reeds in de top 3 van voor fietsers gevaarlijkste punten van Alphen aan den Rijn. Helaas is in al die jaren nog niets aan de situatie verbeterd, ondanks het feit dat de brug enkele jaren terug wel een grootschalige opknapbeurt heeft gekregen. Voor de veiligheid van fietsers bracht dit helaas geen verbetering, ondanks pleidooien van de Fietsersbond. Juist daarom trekt de Fietsersbond nogmaals aan de bel.


Laatste wijziging, 20 februari 2017 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn