Station Hazerswoude-Koudekerk

(nieuw, 9 september 2016)

De Fietsersbond Alphen aan den Rijn e.o. betreurt het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn om de voorkeur te geven aan variant 5 voor het station Hazerswoude-Koudekerk en dus niet te kiezen voor variant 1A van de Burgerwerkgroep. De Fietsersbond roept de Gemeenteraad van Alphen aan den Rijn op om B&W niet te volgen en te kiezen voor de beste oplossing en dat is variant 1A.


Variant 1A van de Burgerwerkgroep (links) en variant 5 van de gemeente (rechts). Bron: Burgerwerkgroep.

In variant 5 is nu wel een fietstunnel onder het spoor opgenomen, maar nu moeten de ongeveer 1000 doorgaande fietsers vanuit de richting Hazerswoude-Dorp en vice versa de zeer drukke Gemeneweg met 10.000 passerende motorvoertuigen per etmaal oversteken aan de zuidkant van het spoor. Daarnaast moeten de doorgaande fietsers ook de toegangsweg naar het station aan de noordkant oversteken. Er wordt dus geinvesteerd in een fietstunnel onder het spoor maar vervolgens biedt deze variant nog steeds onvoldoende veiligheid door het creëren van nieuwe onveilige kruisingen. Voor bijvoorbeeld de 150 scholieren die dagelijks naar Hazerswoude-Dorp fietsen is er dus eigenlijk per saldo niet zoveel opgelost.

Variant 1A kent deze nadelen niet. De fietsers krijgen hier een fietstunnel onder het spoor én onder de Gemeneweg. Veiligheid staat hier voorop. Daarnaast is variant 1A ook nog comfortabeler omdat er ruimte is om de hellingen naar de fietstunnel een kleiner stijgingspercentage te geven. Variant 1A kost volgens B&W wel meer dan variant 5 maar de Fietsersbond vraagt zich af of de begroting voor variant 5 wel een realistisch beeld geeft van de kosten van de omlegging van de Gemeneweg. Want het kan toch niet zo zijn dat een extra fietstunnel meer kost dan het omleggen van een autoweg, die dan deels ook nog loopt over een hoofdtransportleiding voor aardgas?


Laatste wijziging, 9 september 2016 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn