Gevaarlijke tweerichtingsfietspaden ?

In Alphen aan den Rijn komen steeds meer tweerichtingsfietspaden. Is dit fijn, of is het juist gevaarlijk?

In september 2013 ontvingen we een email van een Alphense fietser die zich zorgen maakt over de risico's die hij ziet bij tweerichtingsfietspaden. Hij vindt het maar niets dat deze steeds vaker voorkomen in Alphen aan den Rijn.

Tweerichtingsfietspaden zijn in Alphen aan den Rijn inderdaad een steeds meer voorkomend fenomeen. Wij zijn daar niet per se tegen. Het kan de capaciteit van het fietspadennet vergroten en de reistijd voor fietsers bekorten. Weliswaar kan dit tot onveiligheid leiden, vanwege de onverwachte richting waar fietsers vandaan komen, maar deze onveiligheid wordt voor een deel gecompenseerd doordat fietsers minder hoeven over te steken.

Een andere reden voor tweerichtingsfietspaden is dat fietsers op eenrichtingspaden al tegen de richting in begonnen te fietsen op fietspaden langs de hoofdverkeersroutes en op kruispunten en rotondes, hetgeen tot onveilige situaties kan leiden. Je kunt dat tegenhouden met een streng handhavingsbeleid, maar bij het ontbreken van capaciteit (en de wil?) bij de politie is dit vaak niet mogelijk.

Het is daarom volgens ons beter om niet tegen de stroom op te roeien, maar het fietspadennet plaatselijk aan te passen op het fietsen in twee richtingen. Bij kruisingen met verkeerslichten levert dat geen onveilige situaties op, maar waar sprake is van rotondes met voorrang voor fietsers zou dat wel het geval kunnen zijn.

Daarom moet dan per geval bezien worden of het fietsen in twee richtingen, dus zowel tegen de klok in (zoals normaal het geval is) als met de klok mee, verantwoord is. Als daarbij ook nog de rijbaan voor fietsers verhoogd wordt aangelegd en zo drempels voor auto's vormen kan de veiligheid worden verhoogd. Dit is ook officieel het beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. Alleen moeten wij helaas constateren dat de drempels die de gemeente aanlegt niet zo heel veel voorstellen. Ze dwingen niet echt een lagere snelheid af, en daarmee ook niet dat de automobilist beter oplet op de fietsers uit twee richtingen. Wij hebben de gemeente hierop aangesproken. Die heeft het in beraad.


De rotonde met tweerichtingsfietspad achter de Baronie in Alphen aan den Rijn.

Gegeven de aanwezigheid van tweerichtingsfietspaden, is het natuurlijk ook een kwestie van gewenning (en aanpassing) bij de automobilisten.

Verder moeten de fietspaden zo worden ingericht dat tweerichtingsverkeer veilig is. Dat betekent een verbreding van voormalige eenrichtingsfietspaden. Op plekken waar tweerichtingsverkeer ook na verbreding duidelijk onveilig is (bijv. bij onoverzichtelijke situaties) moet dit niet worden ingesteld.

Ten slotte: Wij willen dat snorfietsers verboden wordt om op fietspaden te rijden. Dat verbetert de veiligheid aanzienlijk, vooral ook op tweerichtingspaden.

Analyse van gevaren

De landelijke Fietsersbond heeft ook nagedacht over de gevaren van tweerichtingsfietspaden. Dit resulteerde in de volgende notitie.


Laatste wijziging, 15 november 2013 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn