Verkeersveiligheidsanalyse

(nieuw, 27 oktober 2020)
Dit artikel is per ongeluk slechts gedeeltelijk opgenomen in de PedaalRidder van oktober 2020. Daarom hier alsnog in zijn geheel.

Na de fusie van de gemeentes Boskoop, Rijnwoude en Alphen in 2014 is (in 2015) door de nieuwe gemeente een onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid. Voor alle kernen is, onder meer, op basis van ongevallencijfers een aantal aandachtslocaties bepaald. En nagedacht over verbeteringen. Destijds zijn wij, als Fietsersbond, niet bij deze analyse betrokken.

Begin dit jaar kregen wij de vraag van de gemeente om een oordeel te geven over de huidige stand van zaken van de 25 destijds onderzochte aandachtslocaties.

Wij zijn op de fiets gestapt en hebben de diverse locaties bekeken en beoordeeld. Veel van de problemen kwamen ons bekend voor en staan dan ook vaak al lange tijd in ons knelpuntenoverzicht, maar er waren ook plaatsen die wij niet op deze lijst hadden staan.

De ruimte ontbreekt hier om alle 25 punten te bespreken, maar interessant is wel dat op grofweg de helft van de genoemde locaties door de gemeente aanpassingen zijn gedaan. Deze zijn niet altijd even goed uitgepakt of hebben de problemen (voor fietsers) slechts gedeeltelijk opgelost. Een goed voorbeeld van een discutabele oplossing is de Bentwoudlaan in Benthuizen, hier is een fietspad over een behoorlijke lengte verdwenen omdat de weg als 30 km/h gebied is ingericht. Of dat nu een verbetering van de veiligheid voor fietsers is?

Een ander voorbeeld uit het rapport is de Swaenswijkbrug. Deze kennen we uit ons knelpuntenoverzicht. Hier is het nog steeds onoverzichtelijk door de bebouwing naast de brug en is geen sprake van verbetering. Ook het centrum van Alphen (Pieter Doelmanstraat) wordt door de gemeente genoemd als "moeilijk" voor ouderen en jonge kinderen. Een conclusie die we van harte onderschrijven. Ons voorstel is: breng duidelijke belijning aan om de verkeersstromen beter te scheiden (dus geen `shared space'). Overigens is de Fietsersbond wel positief over het weren van snorfietsers en brommers in (onder andere) de Julianastraat.

Successen zijn er ook. Gelukkig. Rondom de Baronie bijvoorbeeld. Weet u nog dat er los-/parkeerplaatsen waren waarvoor je met de auto over het fietspad moest rijden? Opgelost! En de rotonde (Irenelaan - Beatrixlaan), die is nu voor fietsers veel beter ingericht.

De oplossing van sommige `aandachtslocaties' kost soms wat meer tijd. Zoals de Zijde in Boskoop, de Gemeneweg (N209) in Hazerswoude Dorp of de Steekterbrug in Alphen. We houden het in de gaten!

Tot slot hebben we de gemeente aandacht gevraagd voor enkele andere hotspots die wat ons betreft aandacht en verbetering verdienen. We noemden onder andere de Amerikalaan en de Afrikalaan in Kerk en Zanen, de Magazijnweg in Alphen West, de Dorpsstraat/Westeinde in Hazerwoude Dorp, de Koudekerksebrug, fietsrotondes, Gnephoek (oversteek bij Maximabrug), de Ziendeweg en, natuurlijk, het Raoul Wallenbergplein.

Kent u zelf locaties waaraan u zich stoort? Kijk of deze op het knelpuntenoverzicht staat en stuur ons suggesties voor verbeteringen. Wij gaan er graag mee aan de slag!

Erik Bruijn


Laatste wijziging, 27 oktober 2020 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn