Cijfers bezetting fietsenrekken station

(aangepast, 17 september 2018)

Bij het station in Alphen aan den Rijn waren altijd twee onbewaakte fietsenstallingen. Eén aan de zijde van het centrum, en één aan de zijde van Kerk en Zanen. In maart 2010 werd de stalling aan de zijde van Kerk en Zanen vervangen door een nieuwe stalling. In augustus 2010 is ook de Fietsappel geopend, een nieuwe onbewaakte stalling aan de centrumzijde. Daarnaast bleef de oude onbewaakte stalling grofweg bestaan. In 2013 volgde een tweede onbewaakte stalling aan de zijde van Kerk en Zanen. In 2017 werd de oude onbewaakte stalling aan centrumzijde vervangen door een nieuwe.
In 2003 en 2007-2018 hebben we enkele keren geteld hoeveel plekken er in deze stallingen zijn, en hoeveel fietsen er staan. Ook keken we naar de bezetting van de fietskluizen, die tot 2010 aan de zijde van Kerk en Zanen stonden. We rekenden de cijfers om naar een bezettingsgraad.
Bij de eerste telling in 2003 telden we alleen de totale aantallen fietsen in de beide stallingen. Bij latere tellingen splitsten we dit op in twee componenten: het aantal fietsen in de rekken en het aantal fietsen buiten de rekken. Verder hebben we bij de eerste telling in 2003 niet het aantal fietsen in de fietskluizen geteld, en later wel.
De resultaten waren in 2003 als volgt:

Centrum Kerk en Zanen Totaal Kluizen
864 plekken 501 plekken 1365 plekken 50 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting
Dinsdag 3 juni 2003 676 272 948 --
10:00 uur 78,2% 54,3% 69,5%
Maandag 1 september 2003 595+68 279+3 874+71 26
9:30 uur 76,7% 56,3% 69,2% 52%
Woensdag 3 september 2003 711+96 328+6 1039+102 25
12:00 uur 93,4% 66,7% 83,6% 50%

Hierbij betekent bijvoorbeeld de notatie 595+68 dat er 595 fietsen in de rekken stonden en 68 buiten de rekken. In totaal waren dit dus 663 fietsen in de stalling aan de zijde van het centrum. Omdat de stalling daar 864 plekken kende, betekende dit een bezettingsgraad van 76,7%.
De resultaten waren in 2007 als volgt:

Centrum Kerk en Zanen Totaal Kluizen
913 plekken 644 plekken 1557 plekken 50 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting
Donderdag 27 september 2007 786+184 460+34 1246+218 18
11:00 - 12:00 106,2% 76,7% 94,0% 36%
Donderdag 4 oktober 2007 806+197 428+32 1234+229 19
10:45 - 11:30 109,9% 71,4% 94,0% 38%
Maandag 15 oktober 2007 739+214 385+34 1124+248 21
14:15 - 14:45 104,4% 65,1% 88,1% 42%
Donderdag 1 november 2007 699+288 414+44 1113+332 19
11:30 - 12:15 108,1% 71,1% 92,8% 38%
Woensdag 14 november 2007 682+217 370+38 1052+255 15
11:20 - 12:00 98,5% 63,4% 83,9% 30%

De cijfers van 27 september en 4 oktober 2007 zijn iets bijgesteld, ten opzichte van eerdere publicaties. Bij het optellen van alle cijfers per fietsenrek was aan de zijde van het centrum namelijk een klein rek over het hoofd gezien. Voor de conclusies maakt dat echter niets uit.
Het feit dat er op maandagmiddag 15 oktober 2007 en woensdagochtend 14 november 2007 minder fietsen stonden dan op de drie donderdagochtenden doet ook niets aan de conclusies af. Kennelijk staan er op maandagmiddag en woensdagochtend minder fietsen dan op donderdagochtend. Of misschien was het op 14 november al wat koud voor sommige fietsers. De stalling moet berekend zijn op de piekbezetting van een week, en dus zeker groot genoeg zijn voor het aantal fietsen van de donderdagochtend.
We kunnen derhalve nog steeds concluderen dat de capaciteit van de onbewaakte fietsenstalling aan de zijde van het centrum momenteel ernstig tekortschiet.
Vergelijken we de cijfers van 2007 met die van 2003, dan zien we dat het aantal rekken aan de zijde van het centrum met 4,5% is toegenomen, maar dat het aantal fietsen (gemiddeld over de vijf tellingen) met 19,3% is toegenomen, ten opzichte van de hoogste telling in 2003. Aan de zijde van Kerk en Zanen is het aantal rekken met 28,5% toegenomen, en het aantal fietsen met 34,1%. De groei van het aantal fietsen kon aan de zijde van Kerk en Zanen nog worden opgevangen binnen de capaciteit, maar aan de zijde van het centrum dus niet.
Naar aanleiding van onze telling is begin 2008 het aantal rekken aan de centrumzijde van het station fors uitgebreid. Aan de zijde van Kerk en Zanen verdwenen enkele plekken door een herschikking van de rekken. Daarnaast worden er met enige regelmaat foutgeparkeerde fietsen en wrakken afgevoerd. Hierdoor is de capaciteit in normale omstandigheden weer voldoende groot. Tijdens een busstaking komen echter meer mensen op de fiets naar het station. Dat bleek op dinsdag 10 juni 2008, toen de bussen al enkele weken onregelmatig of heel niet reden.
Toen telden we:

Centrum Kerk en Zanen Totaal Kluizen
1077 plekken 642 plekken 1719 plekken 50 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting
Dinsdag 10 juni 2008 877+374 403+48 1280+422 14
10:45 - 11:45 116,2% 70,2% 99,0% 28%

In de loop van 2008 is het aantal fietsenrekken aan beide zijden van het station (verder) uitgebreid. Bij tellingen op dinsdag 16 december 2008 (alleen aan de centrumzijde van het spoor), donderdag 19 maart 2009, donderdag 2 april 2009, donderdag 17 september 2009 en dinsdag 29 september 2009 (aan beide zijden) kwamen we op de volgende aantallen:

Centrum Kerk en Zanen Totaal Kluizen
1168 plekken 667 plekken 1835 plekken 50 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting
Dinsdag 16 december 2008 805+95
10:25 - 10:50 77,1%
Donderdag 19 maart 2009 842+104 451+34 1293+138 18
11:05 - 11:50 81,0% 72,7% 78,0% 36%
Donderdag 2 april 2009 800+121 447+31 1247+152 16
11:05 - 11:45 78,9% 71,7% 76,2% 32%
Donderdag 17 september 2009 879+142 468+50 1347+192 13
10:45 - 11:30 87,4% 77,7% 83,9% 26%
Dinsdag 29 september 2009 961+193 489+64 1450+257 11
10:35 - 11:20 98,8% 82,9% 93,0% 22%

Op 19 maart 2009 werden juist aan de centrumzijde van het spoor tien foutgeparkeerde fietsen afgevoerd door de gemeente. Deze zijn meegeteld bij de 104 fietsen buiten het rek.
In maart 2010 is een nieuwe onbewaakte stalling geopend, aan de zijde van Kerk en Zanen. De capaciteit van deze stalling is 612 fietsen, kleiner dus dan de oude stalling aan deze zijde van het station. Deze oude stalling wordt niet of nauwelijks meer gebruikt. Door een herschikking van de rekken is ook het aantal rekken aan de centrumzijde van het station iets afgenomen: van 1168 naar 1163. Een telling leverde toen het volgende resultaat:

Centrum Kerk en Zanen Totaal Kluizen
1163 plekken 612 plekken 1775 plekken 50 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting
Donderdag 15 april 2010 749+131 428+70 1177+201 niet geteld
10:00 - 10:50 75,7% 81,4% 77,6%

In augustus 2010 is ook de Fietsappel geopend, een nieuwe onbewaakte stalling aan de centrumzijde. De capaciteit van deze stalling is 956 fietsen. Om de ingang op de eerste verdieping van de Fietsappel bereikbaar te maken, zijn er aan de Dwarsligger ruim 100 plaatsen verdwenen.
Vervolgens is in september 2010 de oude onbewaakte stalling aan de zijde van Kerk en Zanen definitief ontmanteld. De fietskluizen die daar stonden, keren niet meer terug, en dat hoeft ook niet: sinds 1 januari 2010 is de bewaakte fietsenstalling van Oldenburger namelijk van de eerste tot de laatste trein geopend.
Telling in de nieuwe situatie leverden toen het volgende resultaat:

Fietsappel Rest centrum Kerk en Zanen Totaal
956 plekken 1048 plekken 612 plekken 2616 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting
Dinsdag 28 september 2010 631+125 387+62 531+53 1549+240
10:50 - 12:00 79,1% 42,8% 95,4% 68,4%
Dinsdag 5 oktober 2010 759+94 373+59 504+101 1636+254
11:15 - 12:15 89,2% 41,2% 98,9% 72,2%


De Fietsappel.

Op de bovenste verdieping van de Fietsappel is nog plaats genoeg. Dit komt doordat de oude onbewaakte stalling aan de centrumzijde nog steeds beschikbaar is. Wanneer die, als gevolg van de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving (gedeeltelijk) wordt ontmanteld, zal de druk op de Fietsappel toenemen. Op 13 oktober 2010 heeft de gemeente laten weten dat er op korte termijn nog geen plannen bestaan om delen van de oude onbewaakte stalling aan de centrumzijde te ontmantelen.
In het najaar van 2010 heeft de gemeente een deel van de smalle rekken zonder aanbindpaal in de oude onbewaakte stalling aan de centrumzijde vervangen. In de plaats daarvan kwamen bredere rekken met aanbindpaal, die afkomstig waren uit de oude stalling aan de zijde van Kerk en Zanen. Hierdoor nam het aantal plekken wel wat af, maar de kwaliteit van de rekken nam toe. In de Fietsappel werden in de daaropvolgende maanden nog wat rekken bijgeplaatst.
(Gedeeltelijke) tellingen in de loop van 2011 leverden het volgende resultaat:

Fietsappel Rest centrum Kerk en Zanen Totaal
970 plekken 998 plekken 612 plekken 2580 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting
Dinsdag 19 april 2011 831+111 292+28 540+83 1663+222
10:40 - 11:45 97,1% 32,1% 101,8% 73,1%
Donderdag 19 mei 2011 506+53
10:55 - 11:15 91,3%
Dinsdag 24 mei 2011 545+46
10:30 - 10:45 96,6%
Maandag 5 september 2011 559+87
10:30 - 10:45 105,6%
Dinsdag 1 november 2011 868+150 295+31 558+77 1721+258
11:30 - 12:35 104,9% 32,7% 103,8% 76,7%
Dinsdag 8 november 2011 884+142 304+34 574+108 1762+284
11:05 - 12:00 105,8% 33,9% 111,4% 79,3%

De situatie aan de zijde van Kerk en Zanen (de stalling is vol) baarde ons zorgen. We hebben dit in mei 2011 bij de gemeente aangekaart. In het voorjaar van 2013 (pas) kwam er een extra stalling.
In mei 2012 werden de 192 tijdelijke rekken langs spoor 1 verwijderd of afgesloten. De mensen moeten hun fiets dus ergens anders zetten. De bezetting van de Fietsappel neemt hierdoor toe. Doordat in de binnenring van de Fietsappel gemakkelijk fietsen tussen de rekken in geschoven kunnen worden, paste het in eerste instantie nog wel. Toen eind augustus 2012 het busstation terugverhuisde naar het NS station, groeide het aantal fietsen zo sterk dat ook de Fietsappel uitpuilde.
(Gedeeltelijke) tellingen in mei en september 2012 leverden het volgende resultaat:

Fietsappel Rest centrum Kerk en Zanen Totaal
970 plekken 810 plekken 612 plekken 2392 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting
Dinsdag 15 mei 2012 909+147
09:50 - 10:10 108,9%
Donderdag 13 september 2012 950+309 275+ 19 545+197 1770+525
10:40 - 12:00 129,8% 36,3% 121,2% 95,9%

In maart 2013 werd een nieuwe, extra onbewaakte fietsenstalling geopend aan de zijde van Kerk en Zanen, met 286 rekken. Doordat deze stalling niet rechtstreeks aansluit op het perron, wordt hij nog niet optimaal gebruikt.
Een telling in juni 2013 leverde het volgende resultaat:

Fietsappel Rest centrum Kerk en Zanen,1 Kerk en Zanen,2 Totaal
970 plekken 810 plekken 612 plekken 286 plekken 2678 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting bezetting
Donderdag 6 juni 2013 844+276 173+ 24 500+116 54+ 9 1571+425
10:50 - 12:05 115,5% % 100,7% 22,0% 74,5%

In de zomer van 2013 werd een aantal onbewaakte rekken naast en achter de oude bewaakte fietsenstalling afgesloten. Hierdoor nam het aantal plekken in `Rest centrum' af.
Een telling in september 2013 leverde het volgende resultaat:

Fietsappel Rest centrum Kerk en Zanen,1 Kerk en Zanen,2 Totaal
970 plekken 647 plekken 606 plekken 286 plekken 2509 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting bezetting
Donderdag 19 september 2013 963+304 241+ 27 502+169 128+ 26 1834+526
11:00 - 12:10 130,6% 41,4% 110,7% 53,8% 94,1%

In de loop van 2014/2015 werd Hotel Toor gesloopt en werd er gestart met nieuwbouw op die lokatie. In de onbewaakte stalling die daarachter ligt (`Rest centrum') kwamen meer rekken, maar de stalling werd minder goed bereikbaar. Ondertussen werd aan de zijde van Kerk en Zanen, ten zuiden van de `oude' stalling een nieuw appartementencomplex gebouwd. Dit ging (althans tijdelijk) ten koste van een fietsenrek, wat deels gecompenseerd werd met extra rekken in de `nieuwe' stalling aan de zijde van Kerk en Zanen.
Tellingen in het najaar van 2015 en 2016 leverden het volgende resultaat:

Fietsappel Rest centrum Kerk en Zanen,1 Kerk en Zanen,2 Totaal
970 plekken 723 plekken 528 plekken 328 plekken 2549 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting bezetting
Donderdag 10 september 2015 883+265 131+ 44 389+269 163+ 50 1566+628
10:55 - 12:05 118,4% 24,2% 124,6% 64,9% 86,1%
Donderdag 6 oktober 2016 864+314 121+ 32 439+288 202+ 63 1626+697
10:45 - 12:05 121,4% 21,2% 137,7% 80,8% 91,1%

Bij beide tellingen waren er bovenin de Fietsappel nog tientallen plaatsen vrij. Er lijkt de laatste jaren dus sprake van een verschuiving van fietsen van de centrumzijde naar de zijde van Kerk en Zanen. Met name de `oude' stalling aan de zijde van Kerk en Zanen staat overvol. Bij de bocht van de Aziëlaan is een informele stalling ontstaan. Maar ook de `nieuwe' stalling aan deze zijde van het spoor wordt nu serieus gebruikt.


Informele stalling bij de bocht van de Aziëlaan.

Begin 2017 begon de gemeente met de aanleg van een nieuwe onbewaakte fietsenstalling in de hoek tussen het spoor, de Fietsappel en gebouw Toor. De oude stalling `Rest centrum' werd daartoe ontmanteld. In juli 2017 werd de nieuwe stalling opgeleverd, met 640 rekken (in plaats van de beloofde 1000 rekken, overigens).
Ondertussen werd aan de zijde van Kerk en Zanen een fietsenrek teruggeplaatst dat vanwege de bouw van een appartementencomplex tijdelijk was weggehaald uit de `oude' stalling aan die zijde. Daardoor steeg het aantal plaatsen in die stalling naar 580 -- nog altijd minder dan de 612 die deze stalling bij de opening in 2010 bevatte.
Tellingen in het najaar van 2017 en 2018 leverden het volgende resultaat:

Fietsappel Rest centrum Kerk en Zanen,1 Kerk en Zanen,2 Totaal
970 plekken 640 plekken 580 plekken 328 plekken 2518 plekken
Datum bezetting bezetting bezetting bezetting bezetting
Dinsdag 10 oktober 2017 740+210 271+163 489+219 169+ 43 1643+635
09.55 - 11.15 95,3% 67.8% 122,1% 64,6% 90,5%
Dinsdag 11 september 2018 731+250 289+294 341+477 145+ 94 1506+1115
10.40 - 12.30 101,1% 91,1% 141,0% 72,9% 104,1%


De nieuwe stalling aan centrumzijde.

Duidelijk is dat de nieuwe stalling aan centrumzijde (Rest centrum) beter gebruikt wordt dan de oude stalling op (ongeveer) dezelfde plek. Dit is waarschijnlijk te danken aan de betere bereikbaarheid, en de gunstiger ligging (gemiddeld dichter bij het station). Dit gaat deels ten koste van de bezetting van de Fietsappel. Daar zijn bovenin nog zo'n 200 rekken vrij. Het aantal fietsen buiten de rekken in `Rest centrum' is enigszins vertekend: er zijn namelijk twee speciale vakken zonder rekken, waarin behalve enkele snorfietsen en bromfietsen zo'n 100 fietsen passen. Verder stonden beneden in en rond de Fietsappel bij de laatste telling ruim 30 gelabelde fietsen, die kennelijk nog moesten worden afgevoerd. Deze zijn gewoon meegeteld.
Aan de zijde van Kerk en Zanen blijft de `oude' stalling overvol. Opvallend is dat veel mensen hun fiets daar los in de stalling zetten, vóór het rek in plaats van erin. Deels komt dat doordat een fiets met krat voorop niet netjes in het rek past, deels lijkt het toch ook te komen, doordat men niet goed doorheeft hoe de rekken gebruikt moeten worden.
Hoe dan ook leverde de laatste telling nieuwe records op, zowel voor centrumzijde als voor de zijde Kerk en Zanen, en dus ook voor het totaal. Dit laatste geldt ook nog als we de gelabelde fietsen niet zouden meetellen.


Verwijzing


Laatste wijziging, 17 september 2018 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn