Fietsbrug over Aarkanaal weer stapje dichterbij

De gemeente Alphen aan den Rijn begint in december 2020 met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een fietsbrug over het Aarkanaal. Een volgende stap op weg naar een grote verbetering voor fietsers.

Op donderdag 26 april 2012 stemde de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in met het Fietsplan van de gemeente. Een prominent onderdeel van dit plan is de aanleg van een brug voor fietsers en voetgangers over het Aarkanaal, tussen de Nieuwkoopseweg en de Burgemeester Bruins Slotsingel.

De Fietsersbond is een groot voorstander van de brug. Het vormt een belangrijke aanvulling op het netwerk van hoofdfietsroutes. Voor fietsers uit Aarlanderveen en Nieuwkoop naar Alphen aan den Rijn en vice versa zou het de route een stuk korter én veiliger maken.

De plannen voor de brug hangen al jaren in de lucht, en de provincie wil er flink aan meebetalen. Met ook nog subsidie van andere partijen zou de gemeente Alphen aan den Rijn nog geen kwart van de totale aanlegkosten hoeven te betalen. Een unieke mogelijkheid dus. Toch was het niet zeker dat de gemeenteraad met dit specifieke project van het Fietsplan zou instemmen. Daarover moest later nog beslist worden. Vooruitlopend daarop stuurde de Fietsersbond een brief naar de gemeenteraad.

Uiteindelijk viel de beslissing van de gemeenteraad, eind januari 2013, goed uit. Op dat moment was de benodigde eigen bijdrage van de gemeente aan de brug al verder gedaald, naar EUR 300.000,--. Onder het voorbehoud dat de kosten voor aanleg en onderhoud bij een nadere berekening niet zouden tegenvallen, stemde de raad in met het plan voor de brug.

In april 2015 presenteerde de gemeente een studie naar verschillende varianten van de brug, inclusief een voorkeurstracé. In dit tracé liggen de oprit en afrit van de fietsbrug parallel aan de Nieuwkoopseweg en de Burgemeester Bruins Slotsingel. Fietsers tussen Aarlanderveen en Nieuwkoop enerzijds en Ridderveld anderzijds (de grootste groep) hoeven dan dus geen omweg te maken om de brug te gebruiken. Ook de financiering van de aanleg van de brug is rond.

Tijdens een rondetafelgesprek in de gemeenteraad, op 30 april 2015, zijn de plannen besproken. Naar aanleiding daarvan heeft de Fietsersbond een nieuwe brief naar de gemeenteraad gestuurd. Op donderdag 28 mei 2015 werden de plannen in de gemeenteraad zelf besproken. Hierbij stemde de raad in met de voorbereiding van de fietsbrug volgens het voorkeurstracé. Als alles meezit, zou de brug in 2016 kunnen worden aangelegd, was toen de gedachte.

Vervolgens liep het project toch weer vertraging op. Zo moest een bewoner worden uitgekocht, omdat haar huis precies op de plek van de oostelijke oprit stond. In november 2020 liet de gemeente ons weten dat de sloop van het inmiddels aangekochte huis in december gaat beginnen. Ook worden in deze zelfde winter bomen en struiken aan de westelijke kant gerooid. Er loopt weliswaar nog een procedure tegen de aanleg van de brug bij de Raad van State, maar de gemeente Alphen aan den Rijn begint toch al met het bouwrijp maken van het tracé. Men hoopt de feitelijke aanleg dan in de loop van 2021 te kunnen aanbesteden.


Laatste wijziging, 3 december 2020 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn