Programmapunten voor gemeenteraadsverkiezingen 2013 in Alphen aan den Rijn

Per 1 januari 2014 fuseren de gemeentes Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude tot een nieuwe gemeente onder de naam Alphen aan den Rijn. In november 2013 worden er daarom gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Fietsersbond heeft de plaatselijke politieke partijen een aantal suggesties gedaan voor de verkiezingsprogramma's.

Meer fiets, meer ruimte

De inbreng van de Fietsersbond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2013

Het fietsgebruik in Nederland is hoog. We doen ruim een kwart van al onze ritten met de fiets. Op een doordeweekse dag stappen er ongeveer 5 miljoen Nederlanders op de fiets, voor een kleine 14 miljoen fietsritten. In de ochtendspits worden meer ritten op de fiets gemaakt dan met de auto. En het fietsgebruik is in 2011 fors gestegen. Met zijn allen fietsten we in 2011 15 miljard kilometer, 9 % meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS. Qua vervoersprestatie heeft de fiets de trein nu duidelijk ingehaald en staat de fiets nu stevig op de tweede plaats achter de auto. Grote steden zoals Amsterdam, Utrecht en Groningen meten een groei van tussen de drie en vijf procent per jaar.

Redenen voor de groei zijn de verbeteringen van de fietsvoorzieningen, maar ook het feit dat de fiets goed aansluit bij grotere maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, verduurzaming en flexibelere mobiliteit. Daarbij worden de economische voordelen van fietsen, zoals een betere gezondheid, een grotere bereikbaarheid en minder milieuvervuiling voor overheden en bedrijfsleven steeds relevanter. Recent uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyses geven aan dat investeren in de fiets zeer rendabel is.

Wat wil de Fietsersbond

De Fietsersbond meent dat de fiets komend decennium een nog grotere rol kan spelen. De potentie voor groei is nog steeds enorm. Er zijn nu mensen die wel kunnen fietsen, maar het niet doen. En er zijn mensen die nu fietsen, maar die overwegen voortaan met de auto of de bus te gaan. De belemmeringen voor deze mensen willen we wegnemen, zodat de fiets voor nog meer mensen toegankelijk en aantrekkelijk wordt. We willen het aandeel van de fiets in ritten tot 7,5 kilometer verder verhogen tot gemiddeld 40% in 2015 en 50% in 2020.

Een dergelijke groei lukt niet met de huidige voorzieningen. Zonder vooruitziende blik zal de groei van het fietsgebruik stranden op de grenzen die nu her en der al bereikt worden. Vooral in de drukke steden moet er letterlijk meer ruimte gemaakt worden voor de fiets, in de binnensteden betekent een keuze voor voetgangers en fietsers een keuze voor kwaliteit en leefbaarheid. Voorwaarde voor een verdere groei is verder dat de verkeersveiligheid van met name oudere fietsers wordt verbeterd door het aanpakken van lokale knelpunten.

De (landelijke) Fietsersbond heeft daarom, onder de titel `Meer fiets, meer ruimte' een visie op een schaalsprong in het fietsbeleid ontwikkeld. De visie vindt u op www.fietsersbond.nl/meerfiets . Deze visie voor de komende jaren hebben we vervolgens uitgewerkt in dertig concrete programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 in Alphen aan den Rijn.


Laatste wijziging, 7 mei 2013 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn