Knelpuntennota 2009

Op vrijdag 29 mei 2009 heeft onze afdeling een nota (nieuw, 29 mei 2009) gepubliceerd met knelpunten voor fietsers in Alphen aan den Rijn. Deze nota hebben we aangeboden aan wethouder Hans Groen in 't Wout van verkeer, in de hoop en verwachting dat de gemeente haar best doet om de knelpunten op te lossen. De vorige nota is inmiddels negen jaar oud, dus werd het tijd voor een opvolger. De presentatie vond plaats in het stadhuis van Alphen aan den Rijn.


Erik Bruijn van de Fietsersbond overhandigt wethouder Groen in 't Wout de knelpuntennota.

Op donderdag 3 september 2009 hebben we de nota ook aan de raadscommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn gepresenteerd. Dit gebeurd op een informatieavond van de commissie, in het stadhuis.

Weet u een knelpunt, dan kunt u dat nog steeds melden via Voor (deze editie van) de knelpuntennota heeft dat natuurlijk geen zin meer, maar wellicht kunnen we het probleem buiten de nota om alsnog aankaarten.

Al vele knelpunten opgelost!

(aangepast, 24 maart 2015)
Sinds de publicatie van onze knelpuntennota zijn al vele knelpunten geheel of gedeeltelijk opgelost. Het eerste was knelpunt 102 uit de nota: in juni/juli 2009 is de oversteek van de Eikenlaan in de bocht naar de SWA een stuk veiliger gemaakt. Er zijn vluchtheuvels aangelegd. In de zomer van 2014 hebben we een inventarisatie gemaakt van de status van alle 108 knelpunten. Het resultaat vindt u hier.

Stoepkrijtactie slaat aan bij publiek

De Fietsersbond heeft op zaterdag 29 augustus 2009 met stoepkrijt belijning aangebracht op twee kruisingen in de buurt van het Rijnplein (knelpunt 2, nummer 5 in de Top 25). Het winkelend publiek reageerde positief. De chaotische verkeerssituatie bij het plein is menigeen een doorn in het oog.

Meer informatie....

Persbericht

Voorafgaande aan de presentatie van de knelpuntennota op 29 mei 2009 hebben we het volgende persbericht verstuurd:

FIETSERSBOND ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEKT KNELPUNTEN VOOR FIETSERS
van hinderlijke paaltjes tot levensgevaarlijke situaties

De Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn heeft onderzoek gedaan naar gevaarlijke situaties voor fietsers, hinderlijke obstakels en mogelijke verbeteringen van de weginrichting in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit alles met als doel het fietsgebruik in de gemeente (verder) te bevorderen en te stimuleren en de gemeente inzicht te geven in de knelpunten voor het fietsgebruik in Alphen aan den Rijn.

Door de Fietsersbond zijn ruim 100 knelpunten geinventariseerd en waar mogelijk zijn voorstellen tot verbeteringen aangedragen. Hierbij is, onder andere, gebruik gemaakt van het meldpunt "mijn slechtste fietspad" van de Fietsersbond en van ervaringen van gebruikersdeskundigen (fietsers!) in de gemeente.

Om de gemeente behulpzaam te zijn bij het stellen van prioriteiten voor de verbetering van de fietsvoorzieningen is door de Fietsersbond een echte Top 25 samengesteld. De knelpunten varieren van ergernissen voor fietsers als slecht wegdek, te lang wachten voor een rood verkeerslicht en hinderlijke paaltjes op fietspaden tot (vaak) levensgevaarlijke verkeerssituaties. Natuurlijk is het van het grootste belang met voorrang de echt gevaarlijke situaties aan te pakken, maar voor het stimuleren van het fietsgebruik zijn, naast veiligheid, ook het comfort en de snelheid van belang. Dus dat betekent ook goede stallingsvoorzieningen, goed wegdek(onderhoud) en een goede (betere) concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto.

Het zal de fietsers in Alphen aan den Rijn niet verbazen dat de rotonde op het Raoul Wallenbergplein op nummer 1 staat als belangrijkste knelpunt voor fietsers in de gemeente. De rotonde is voor fietsers zeer gevaarlijk, de snelheden van de auto's zijn vaak hoog, fietsers hebben geen voorrang op deze rotonde en het overzicht is voor fietsers erg slecht. Daarnaast is de rotonde, en dan met name de ingang van de parkeergarage, een grote ergernis vanwege de grote omweg die fietsers moeten maken om deze rotonde te passeren.


Het Raoul Wallenbergplein (knelpunt 1, nummer 1 in de Top 25).

De knelpuntennota, inclusief de Top 25 van de belangrijskte knelpunten, wordt eind deze week overhandigd aan wethouder Groen In't Wout.

Enkele voorbeelden

Hieronder ziet u enkele andere voorbeelden van knelpunten.


Laatste wijziging, 24 maart 2015 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn