Stoepkrijtactie slaat aan bij publiek

De Fietsersbond heeft met stoepkrijt belijning aangebracht op twee kruisingen in de buurt van het Rijnplein. Het winkelend publiek reageerde positief. De chaotische verkeerssituatie bij het plein is menigeen een doorn in het oog.

Op zaterdag 29 augustus 2009 hebben leden van de Fietsersbond stappen ondernomen om het verkeer bij het Rijnplein in Alphen aan den Rijn (letterlijk) in goede banen te leiden. In de omgeving van het plein bewegen bussen, fietsers en voetgangers zich namelijk kriskras door elkaar. Fietsers snijden bochten af, waarbij ze op elkaars weghelft komen. Voetgangers steken zonder uit te kijken over van de ene kant naar de andere kant van de straat. En bussen komen op drukke momenten nauwelijks vooruit. Er zijn namelijk geen aparte gedeeltes voor elk van de soorten verkeer. Gevolg is een chaos, waarin aanrijdingen en bijna-aanrijdingen regelmatig voorkomen.


De symbolen op het wegdek worden nog een beetje bijgewerkt.


Het resultaat.

Met stoepkrijt hebben de leden van de Fietsersbond daarom lijnen op het wegdek getekend, alsmede fiets- en voetgangerssysmbolen, zodat duidelijk is waar fietsers en voetgangers het beste kunnen rijden en lopen om ongelukken te voorkomen. Ze kregen hierbij veel aanmoedigingen van passanten, die het ook een rommeltje vinden bij het Rijnplein. Opmerkingen in de trant van ``Goed dat er een keer iets gebeurt!'' en ``Succes met jullie actie!'' waren niet van de lucht, regelmatig aangevuld met ooggetuigenverslagen van ongelukken en bijna-ongelukken die in de buurt van het Rijnplein hebben plaatsgevonden. Met soms zelfs tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De gemeente sluit hier echter de ogen voor. Ze meent zelfs dat het Rijnplein ``Duurzam Veilig'' is, omdat iedereen gedwongen wordt rekening met elkaar te houden. Sommige mensen boden tijdens de actie spontaan aan om hun tandtekening te zetten voor verbetering van de situatie. Anderen wisten nog wel andere gevaarlijke locaties, zoals om de hoek bij de ABN Amro bank.

De Fietsersbond kan dan ook terugzien op een geslaagde actie. Niet alleen vanwege de positieve reacties, maar ook omdat de belijning werkelijk leek te helpen. ``Fietsers snijden de bochten al minder af dan normaal,'' stelde Henk van der Zanden van de bond vast. ``Ze rijden in ieder geval niet meer over de strook van de tegemoetkomende fietsers.'' Want inderdaad, fietsers willen zich wel eens anarchistisch gedragen, en een beetje sturing met belijning kan dan geen kwaad.

Met de stoepkrijtactie vestigde de Fietsersbond nogmaals de aandacht op de knelpuntennota, die de bond op 29 mei 2009 heeft aangeboden aan wethouder Groen in 't Wout van verkeer. De onoverzichtelijke situatie bij het Rijnplein staat daarin op 5 in de Top 25 van knelpunten in Alphen aan den Rijn. Op donderdag 3 september heeft de Fietsersbond ook de raadscommissie geïnformeerd over de nota, met het oog op het Fietsplan dat de gemeente dit najaar wil vaststellen.

Burgers voor belijning Rijnplein

De kranten (AD Groene Hart, Leidsch Dagblad, Alphen.cc, De Alphenaar, Witte Weekblad) besteedden uitgebreid aandacht aan de actie. Het Witte Weekblad publiceert iedere week een stelling op zijn website, waar de lezers op kunnen reageren. De stelling in de week van 2 tot 9 september 2009 was:

Lijnen op de weg maken het verkeer om en nabij het Rijnplein veiliger.

Deze stelling was geïnspireerd op de bovengenoemde stoepkrijtactie. Voor wat het waard is: op de stelling zijn 29 stemmen uitgebracht, en 21 stemmers (72%) waren het met de stelling eens.


Verwijzingen


Laatste wijziging, 29 januari 2014 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn