Reconstructie Koudekerk

De werkzaamheden die in de zomer van 2007 zijn uitgevoerd aan de Dorpsstraat in Koudekerk aan den Rijn, zijn niet in alle opzichten een verbetering. Plaatselijke wegversmallingen zorgen voor onrustig rijgedrag van automobilisten, fietsers moeten nu ook stoppen voor de verkeerslichten, en auto's die de verkeerslichten negeren zorgen voor gevaarlijke situaties. Ook de aansluiting van een fietspad op de weg was ongelukkiger geworden.

In augustus 2007 hebben we hierover een brief naar Burgemeester en Wethouders van Rijnwoude gestuurd. U vindt de brief hier (als PDF-scan). Naar aanleiding van reacties op deze brief hebben we er nog een aanvullende brief achteraan gestuurd. Deze vindt u hier (opnieuw als PDF-scan).

Het lijkt erop dat onze brieven (en wellicht ook andere reacties) enig effect hebben gehad: op 24 september 2007 zijn de losse markeringspalen op de Hoogewaard verwijderd! En vervolgens (september/oktober 2007) is ook het ontbrekende stuk voetpad ter hoogte van Dorpsstraat 59/61 aangelegd! Inmiddels (februari 2009, maar misschien was het al eerder) zijn er ook borden geplaatst, die duidelijk maken dat overstekende fietsers voorrang hebben op de T-kruising Weidedreef -- Hogewaard.

Een tweetal foto's van door ons gesignaleerde problemen:


Fiets-suggestiestroken worden met stoepbanden half zo smal gemaakt.


Geen verkeersbord dat aangeeft dat overstekende fietsers voorrang hebben, op de T-kruising Weidedreef -- Hogewaard (is inmiddels verholpen).


Laatste wijziging, 29 januari 2014 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn