Onderafdeling Kaag en Braassem

Direct succes paaltjesactie

(nieuw, 15 augustus 2022)
De Fietsersbond start deze maand een landelijke campagne tegen gevaarlijke paaltjes op fietspaden. Paaltjes die eerder voor ongelukken zorgen, doordat fietsers er tegenaan rijden, dan dat ze auto's van het fietpad houden. In de gemeente Kaag en Braassem houden we ons daar al langer mee bezig. Bij de start van de campagne kwam Omroep West een kijkje nemen in Leimuiden, bij een paaltje aan het begin van het fietspad van Tuinderij naar de N207. Wat schetst onze verbazing: terwijl de verslaggever in gesprek is met Cor van Zeil van de Fietsersbond, komt een wagentje van de gemeente voorrijden, en wordt het bewuste paaltje weggehaald!
Een goed voorbeeld, dat vraagt om navolging.


Medewerkers van de gemeente Kaag en Braassem halen het paaltje weg. (screenshot Youtube, bron Omroep West).

Bekijk het hele filmpje...

Ook knelpunten Kaag en Braassem in online overzicht

(nieuw, 28 februari 2022)
Sinds eind 2018 heeft de Fietsersbond een online overzicht van knelpunten voor fietsers in onze afdeling. Tot nu toe stonden daarin geen punten in de gemeente Kaag en Braassem. Uiteraard (maar helaas) zijn ook daar vervelende en gevaarlijke situaties voor fietsers. De eerste knelpunten zijn nu ook toegevoegd aan het overzicht.

De complete knelpuntenlijst is hier te vinden. Elk knelpunt is voorzien van een korte beschrijving en een link naar Google Maps en Google Streetview. Knelpunten kunnen ook per kern van de gemeente geselecteerd worden. Ten slotte valt er een overzichtskaart aan te klikken, met de lokaties van alle knelpunten.

Succes met paaltjes

(aangepast, 7 oktober 2017)
Tijdens de kennismaking met wethouder Haarman, op 27 juni 2016, heeft de Fietsersbond ook het grote aantal (volgens ons) overbodige paaltjes op fietspaden in de gemeente aangekaart. Dit heeft effect gehad: er volgde een inspectie van twee ambtenaren samen met de Fietersbond, die er in resulteerde dat een groot deel van de paaltjes verwijderd is! Op 27 oktober 2016 werd het eerste paaltje verwijderd. In de maanden daarna volgden paaltjes op nog eens 29 locaties in de gemeente, met name in Roelofarendsveen, Nieuwe Wetering en Woubrugge.


Met vereende krachten verwijderen Cor van Zeil van de Fietsersbond en wethouder Haarman het paaltje op het fietspad tussen de Populierenstraat en de Stationsstraat in Roelofarendsveen.

Op plekken waar de fietspaaltjes echt nodig zijn, zijn ze uniform en veilig ingericht. Dat wil zeggen overal:

Dit betreft zestien locaties in de gemeente.

In september 2017 heeft de Fietsersbond al de locaties nog eens bekeken, wat resulteerde in een aangepaste inventarisatie. Begin oktober 2017 hebben Fietsersbond en gemeente de hele operatie geëvalueerd. Afgezien van enkele kleine onvolkomenheden (waar nog aan gewerkt wordt) was iedereen zeer tevreden over het resultaat. We zijn er dan ook trots op dat het met wederzijdse inbreng gelukt is de fietspaden veiliger en comfortabeler te maken!

Kennismaking nieuwe wethouder

(nieuw, 8 juli 2016)
Sinds april 2016 kent Kaag en Braassem een nieuwe wethouder voor verkeer: Herman Haarman. Omdat hij in de pers liet blijken ook aan het fietsen en de fietser te denken, leek het ons een goed idee om met enkele leden van de Fietsersbond kennis met hem te maken. Op 27 juni 2016 vond deze kennismaking plaats.


Op bezoek bij de wethouder.

Inventarisatie paaltjes Kaag en Braassem

(aangepast, 26 juni 2015)
Paaltjes op het fietspad zijn meestal neergezet met de bedoeling om ongewenst verkeer te voorkomen, en om de verkeersveiligheid te bevorderen. In de praktijk blijken ze ook juist vaak ongelukken van fietsers te (kunnen) veroorzaken. Daarom heeft de Fietsersbond een inventarisatie gemaakt van paaltjes en overige obstakels in de gemeente Kaag en Braassem. De paaltjes zijn ingedeeld in vijf categorieën: van `paal kan weg' tot `paal en vormgeving is oké'. Deze inventarisatie hebben we begin juni 2015, samen met een voorwoord, naar Burgemeester en Wethouders gestuurd.

Fietsersbond teleurgesteld over plannen N207

De N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden wordt de komende jaren grondig aangepast. De Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken had gehoopt dat de plannen ook voor fietsers de nodige verbeteringen zouden brengen. Hiervoor heeft de Fietsersbond diverse suggesties gedaan. De Fietsersbond is teleurgesteld dat geen van deze suggesties in de plannen wordt overgenomen.
Meer informatie..., inclusief persbericht d.d. 25 januari 2014.


Het stuk van de N207 dat wordt aangepast, met de verschillende trajectdelen in verschillende kleuren.


In memoriam: Albert Klooster

Op vrijdag 25 januari 2013 is Albert Klooster overleden. Met een onderbreking vanwege werk in de gemeentepolitiek is Albert vele jaren actief geweest voor de Fietsersbond in de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. Als inwoner van Woubrugge was hij onze contactpersoon in de gemeente Jacobswoude en later, na de fusie met Alkemade, de gemeente Kaag en Braassem.

Verder lezen...

Onderafdeling op eigen benen

Jarenlang was Kaag en Braassem (en eerder: Jacobswoude) gewoon een van de gemeenten in de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van de Fietsersbond. Na de publicatie van een eigen knelpuntennota in 2011, kregen steeds meer leden in de gemeente belangstelling om mee te werken aan het verbeteren van de fietsvoorzieningen. Dit leidde er in de zomer van 2012 toe dat er een aparte onderafdeling Kaag en Braassem werd opgericht. Op woensdag 15 augustus 2012 werd dit heuglijke feit bezegeld in een gezamenlijke vergadering van de nieuwe onderafdeling en de moederafdeling.


De onderafdeling wordt symbolisch losgemaakt van de moederafdeling.

Enkele weken na de afscheid(ing)svergadering is een persbericht over de nieuwe onderafdeling de deur uitgegaan.

Fietsersbond presenteert knelpuntennota Kaag en Braassem

Op dinsdag 15 maart 2011 heeft de Fietsersbond een knelpuntennota voor de gemeente Kaag en Braassem gepresenteerd. In het gemeentehuis in Roelofarendsveen overhandigde Albert Klooster van de bond de nota aan wethouder Ton van Velzen van verkeer.


Albert Klooster van de Fietsersbond en wethouder Ton van Velzen tonen de knelpuntennota.

Mocht u nog knelpunten voor fietsers in Kaag en Braassem weten, dan kunt u die nog steeds bij ons melden, via Voor de huidige nota bent u dan weliswaar te laat, maar wellicht kunnen wij uw knelpunt(en) ook buiten de nota om bij de gemeente aankaarten.

Meer informatie...

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het werk van de Fietsersbond in onze onderafdeling kunt u contact opnemen met onze .
Voor vragen en opmerkingen over deze eenvoudige website kunt u contact opnemen met de .
Laatste wijziging, 15 augustus 2022 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn