Dit is het WWW-archief van de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van de Fietsersbond. Onderwerpen die in het verleden gespeeld hebben, en die destijds op onze site zijn besproken, zijn hier nog terug te vinden.

Snapshots knelpuntenoverzicht

In december 2018 hebben we een nieuw, online knelpuntenoverzicht gepresenteerd, inclusief een Top 10. Het huidige overzicht is hier te vinden. Om de huidige stand van zaken gemakkelijk te kunnen vergelijken met het verleden, maken we periodiek een `snapshot' van het overzicht. Op dit moment hebben we:

Inventarisatie maximumsnelheden

(nieuw, 14 februari 2022)
In 2021 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een inventarisatie gemaakt van de huidige maximum snelheden op de wegen in de diverse kernen. Deze zal o.a. gebruikt worden bij de discussie over verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 km/uur. De complete inventarisatie (een overzichtskaart, tien deelkaarten en een legenda) vindt u hier (als 1 zip bestand).

Actieplan Fiets gemeente Alphen aan den Rijn

(nieuw, 24 juli 2018)
In 2016 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn het Actieplan Fiets 2016-2020 vastgesteld. Hieronder vindt u het plan nog, met bijlagen:

Fietsknelpunten 2015 gemeente Nieuwkoop

(nieuw, 25 november 2019)
De gemeente Nieuwkoop heeft een eigen rapport geschreven (gedateerd september 2015) met 95 knelpunten voor fietsers, verspreid over de verschillende kernen van de gemeente.

Fietstellingen gemeente Alphen aan den Rijn

(nieuw, 24 juli 2018)
In april 2015 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn op diverse lokaties in alle kernen van de gemeente fietstellingen gehouden. Hieronder vindt u de resultaten nog:

Inbreng Fietsersbond gemeenteraadsverkiezingen

(nieuw, 4 april 2018)
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gaan de politieke partijen in de raad in onderhandeling om een coalitie te vormen, met een passend coalitieakkoord. Omdat het goed is dat daarin ook afspraken worden gemaakt om het fietsen te bevorderen, heeft de Fietsersbond de partijen in Alphen aan den Rijn een notitie met aanbevelingen gestuurd.

Vanaf 14 september: FietsTelWeek

(nieuw, 28 augustus 2015)
Van 14 tot en met 20 september wordt Nederlands grootste fietsonderzoek ooit gehouden. Met zoveel mogelijk fietsers gaan we al onze fietsbewegingen in kaart brengen. Help mee, download de App de Fiets! app en maak kans op 1 van de 20 gloednieuwe fietsen. Nederland app de fiets!

Meer informatie... (inclusief de benodigde apps)

Programmapunten voor gemeenteraadsverkiezingen 2013 in Alphen aan den Rijn

Per 1 januari 2014 fuseren de gemeentes Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude tot een nieuwe gemeente onder de naam Alphen aan den Rijn. In november 2013 worden er daarom gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Fietsersbond heeft de plaatselijke politieke partijen een aantal suggesties gedaan voor de verkiezingsprogramma's.

Meer informatie ...

Alphen aan den Rijn niet genomineerd voor Fietsstad 2011

Alphen aan den Rijn wordt geen Fietsstad 2011. Onderzoekers van het landelijk bureau van de Fietsersbond hebben vandaag vijf andere kandidaat-gemeenten genomineerd. Voor de Fietsersbond, afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken komt dit niet geheel onverwacht. Erik Bruijn van de Fietsersbond: ``De laatste jaren heeft de gemeente veel gedaan om het fietsen in Alphen aan den Rijn te verbeteren. Er zijn echter nog veel verbeteringen nodig en mogelijk. Alphen aan den Rijn is nog niet klaar voor de titel Fietsstad 2011, maar als de gemeente in een hogere versnelling doorgaat met het verbeteren van fietsvoorzieningen, dan zijn wij er van overtuigd dat zij bij een volgende Fietsstadverkiezing een veel grotere kans maakt. Daarom roepen wij de gemeente op om voortvarend door te gaan met het verbeteren van het fietsklimaat.''

Meer informatie...

Onderzoek fietspad N462

De provincie Zuid-Holland wil ook in 2014 bij een aantal provinciale wegen groot onderhoud verrichten. Voorafgaand daaraan vroeg ze aan fietsers en automobilisten hoe zij de betreffende wegen beleven. En wat er in hun ogen beter kan. Een goed initiatief natuurlijk, waar ook de Fietsersbond graag aan mee deed. Onze afdeling onderzocht op donderdag 12 mei 2011 de fietsroute langs de N462 (Schilkerweg), tussen de N460 (Westkanaalweg, Papenveer) en de N231 (Nieuwveenseweg, Nieuwveen). Voor onze antwoorden op de vragen van de provincie, zie hier.


Bij de aansluiting van de N462 op de Westkanaalweg zijn geen speciale bewijzeringsborden voor fietsers. Laat staan borden die fietsers wijzen waar ze de Westkanaalweg over moeten steken.

Het belangrijkste gesignaleerde knelpunt (de aansluiting van de Schilkerweg op de Westkanaalweg) wordt overigens al in de loop van 2011 opgelost. Dan ondergaat de Westkanaalweg namelijk groot onderhoud, en komt er ook voor de fietsers een soepele bocht naar de Schilkerweg. Hierbij hebben de fietsers voorrang op automobilisten die af willen slaan naar het noordelijke stuk van de Westkanaalweg of die daar vandaan komen.

Verder levert het grote onderhoud aan de Westkanaalweg nog een tweede grote verbetering voor fietsers op: tussen Aardam en de Hertog van Beijerenstraat komen er op de Westkanaalweg fietssuggestiestroken. Dan worden de automobilisten extra geattendeerd op de aanwezigheid van fietsers op dit stuk van de weg, waar immers een vrijliggend fietspad ontbreekt.

Ontwikkeling Steekterpoort

Het project Steekterpoort vormt de komende jaren `de spil van de economische ontwikkeling van Alphen aan den Rijn en de regio'. In de hoek ten zuidoosten van de kruising van de Oude Rijn en de Gouwe wordt een nieuw, `innovatief duurzaam' bedrijventerrein aangelegd, en ook de wegen in het gebied worden omgelegd. De Fietsersbond houdt uiteraard in de gaten wat de gevolgen voor fietsers zijn. Naar aanleiding van een bezoek aan een informatieavond over dit project hebben we een brief naar de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn gestuurd.

Een officieel antwoord op onze brief liet lang op zich wachten (uiteindelijk tot mei/juni 2012...). Bij navraag in augustus 2011 werd ons al wel gemeld dat de fietsers op beide nieuwe rotondes in het projectgebied voorrang krijgen. Bij een van de twee rotondes was dit aanvankelijk anders gepland. Sterker nog: de rotonde was aanvankelijk anders aangelegd. In september/oktober 2011 werd de voorrangsregeling echter aangepast ten gunste van de fietsers: een succes voor de Fietsersbond!

Voetgangersgebied Europapark best mooi

U heeft het misschien al in de krant gelezen: het Europapark in Alphen aan den Rijn (wijk Kerk en Zanen) is begin 2011 heringericht. Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat het tweebaansfietspad in de centrale as van het park, en de voetpaden daarnaast, zijn verdwenen. Er is een groot voetgangersgebied gekomen, waar de fietsers te gast zijn.

De Fietsersbond was daar in eerste instantie niet gelukkig mee: het betreffende fietspad was namelijk het mooiste fietspad van Kerk en Zanen. We waren echter te laat (of eigenlijk: niet) bij de plannen betrokken om er nog substantiele invloed op uit te oefenen.


Het nieuwe voetgangersgebied (fietsen toegestaan) in het Europapark.

Nu de herinrichting voltooid is, moeten we erkennen dat het resultaat meevalt: het voetgangersgebied is ruim opgezet, en (niet onbelangrijk) de rij van bomen en bankjes in het midden zorgt voor een natuurlijke scheiding tussen het fietsverkeer in de twee richtingen. Kortom: we zijn toch best tevreden.

Meer informatie... (niet meer aangepast aan het uiteindelijke resultaat).

Vouwbare loopfiets, `made in Alphen'

Ze zijn er nog: jongeren die aan fietsen sleutelen, en zelfs een fiets bouwen. Ook in Alphen aan den Rijn woont er één. We spraken met Siete Frouws (1990), die voor zijn studie Bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool een vouwbare loopfiets ontwierp en in elkaar zette.


Siete Frouws op de loopfiets.

Het complete interview....

Levensgevaarlijk paaltje in Vrouwenakker verwijderd!

Bij een oversteek over de N231 in Vrouwenakker stond tot voor kort een potentieel levensgevaarlijk paaltje. Als nietsvermoedende fietser denk je er op te kunnen steunen, terwijl je wacht tot je over kunt steken. Dan krijg je echter de schrik van je leven, want het paaltje blijkt van zacht plastic te zijn. Uitermate flexibel, zodat het doorbuigt onder je gewicht. Mogelijk gevolg: je valt met fiets en al op de autoweg, waar net een auto aan komt rijden.

Het voorgaande is daadwerkelijk een keer gebeurd. Het liep voor de fietser nog net goed af, maar hij heeft het uiteraard bij de gemeente Nieuwkoop (waar Vrouwenakker onder valt) aangekaart. De Fietsersbond steunde zijn verzoek om het paaltje (dat geen echte functie heeft) te verwijderen.


Het betreffende paaltje.

In eerste instantie wees de provincie Noord-Holland (die daar over het beheer van de weg gaat) het verzoek enigszins formeel af. We hebben vervolgens om een nadere verklaring gevraagd. Dit had resultaat. Op vrijdag 27 augustus 2010 kregen we te horen dat het paaltje spoedig zou worden verwijderd. Een inspectie twee weken later leerde dat dat inderdaad gebeurd was.


Het gat waarin het paaltje gestaan heeft.

Schoolroutes Nieuwkoop

Aan de Ladderhaak in Nieuwkoop zijn drie basisscholen gevestigd. De fietsroutes daarnaartoe, en met name ook in de directe omgeving van de scholen, waren verre van veilig. Daarom hebben we eind maart 2010 een brief naar de gemeente Nieuwkoop gestuurd.

Fietsen op Oostgouweweg gedoogd

Fietsers op de Oostgouweweg worden niet meer teruggestuurd. Chauffeurs van de tractoren met zand doen gewoon wat voorzichtiger.

Op de Oostgouweweg (de parallelweg van de Boskoopseweg=N207), wordt momenteel volop met zand gereden. Dit is bedoeld voor de omlegging van de N207, wat nodig is vanwege de aanleg van een haven met overslagterminal langs de Gouwe. Toen de werkzaamheden in februari 2009 begonnen, werden fietsers verbannen van de Oostgouweweg, tussen de J.C. Hoogendoornlaan en de Steekterweg. Ze dienden ofwel om te rijden via het Goudse Rijpad, ofwel via het jaagpad langs de Gouwe te rijden.


Het zand wordt via een transportband over de N207 heen naar de Oostgouweweg gevoerd.

De eerste optie komt neer op een extra fietsafstand van 2,7km. De omleiding is namelijk 4,1km lang, in plaats van de directe route via de Oostgouweweg van 1,4km. Niet zo aantrekkelijk voor fietsers dus. De tweede optie is bruikbaar voor de fietsers vanuit/naar Boskoop, maar niet voor fietsers die tussen Boskoop en Alphen aan den Rijn wonen. Zij kunnen de N207 namelijk (officieel) nergens oversteken om op het jaagpad te komen.

Gevolg was dat de laatstgenoemde fietsers op een willekeurige plaats de N207 overstaken, of dat ze toch maar gewoon via de Oostgouweweg fietsten. Allebei verboden en niet zonder gevaar. Noch de automobilisten op de N207, noch de chauffeurs van de tractoren met zand op de Oostgouweweg waren namelijk berekend op fietsers.

De afgelopen maanden heeft de Fietsersbond op de achtergrond overleg gevoerd met de provincie. Resultaat hiervan is dat het fietsen op de Oostgouweweg gedoogd wordt. De tractorchauffeurs doen wat extra voorzichtig als er een fietser aankomt. Het fietsen wordt hier echter niet gestimuleerd. Fietsers vanuit/naar Boskoop kunnen nog altijd beter via het jaagpad rijden. Op 1 september 2009 moet het zandrijden voorbij zijn. De Oostgouweweg wordt dan weer gewoon opengesteld voor fietsers.

Dorpsstraat Koudekerk

De werkzaamheden die in de zomer van 2007 zijn uitgevoerd aan de Dorpsstraat in Koudekerk aan den Rijn, zijn niet in alle opzichten een verbetering. Plaatselijke wegversmallingen zorgen voor onrustig rijgedrag van automobilisten, fietsers moeten nu ook stoppen voor de verkeerslichten, en auto's die de verkeerslichten negeren zorgen voor gevaarlijke situaties. Ook de aansluiting van een fietspad op de weg was ongelukkiger geworden.

Brieven van de Fietsersbond hierover lijken effect te hebben.
Meer informatie....Laatste wijziging, 29 april 2023 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn